ANONYME I USA

 

Præsenteret her  27. august 2012    www.Google.dk   www.wikipedia.net 

Har USAs befolkning glemt deres = kristne Gud ??? Hvad kan forklaringerne være ???


 Har USAs befolkning glemt deres egen kvindelige Profet ???

                   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


KRISTENDOMMEN ER FORKYNDELSE AF SANDHEDEN. 

Kristendommen er forkyndelse af = Sandheden = den = Sandhed = der står i =THE HOLY BIBEL ??? Vælger USAs befolknings = Politikere = der ikke fortæller befolkningen = Sandhederne  ???

Har = USAs befolkning = begyndt at tilbede en ny = Gud = og har erstattet deres = Kristne Gud = med en = Klima Gud = som måske ser således ud =

Lucifer's World - YouTube

www.youtube.com/watch?v=0sQhiHwdMXc16. jul 2009 - 8 min. - Uploadet af thementalpatient2005
Video created by FaShoFaSho1212 Visit http://youaretheark.com/

 Flere videoer for Lucifers world »


For at kunne bruge = Sandhedens styrke = og den ( enhed og enighed ) det giver i en befolkning = så er efter min opfattelse nødvendigt = at kende = ( DE TI BUD ) for at kunne genkende ( Sandheden ) inden for disse områder =

Politik
kultur
lovgivning
Økonomi
militæret
religion
Medie strategi og Medie-Censur.

Denne = Klima-religion = er svær at genkende = for man kender ikke = Sandheden = eller kan ikke genkende = Sandhederne = hvis man ikke kender = ( DE 10 BUD ) og det skal være de rigtige ( 10 bud ) = dem = som står i Bibelen i =

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Her lyder ( BUD NR 2. således i min Bibel =

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Så hvornår begyndte svækkelsen af = Kristendommens styrke = nemlig det = altid = at holde sig til ( Sandhederne ) inden for alle livets områder. Den første svækkelse i USA skete ( måske ) = ( May be ) da USA fik bygget Frihedsgudinden i New York i USA.

FRA 1941 TIL 1971   (  i  USA )

Jeg er ikke sikker = men jeg mener at fra  ( 1941 til 1971 )  der holdt de op med at undervise i = Kristendommen = i skolerne i = USA = hvilket åbner op for alle de Religioner = der tillader = Løgnen = som en del af deres Religion. Så hvis = USAs = Frihedsgudinde = også er Jordklodens Klimagudinde = så begynder det at åbne op for en = forståelse = ( UNDERSTANDING ) for den globale Klima-Politik = som føres i ( FN = UN ) der omfatter den = Klima-Politik i = USA = der kaldes for = AGENDA 21

Who is = Moriese Strong  ???   What is hi doing in ( FN = UN )  ???

Who is Maurice Strong?   Is he the Brain behind =  Agenda 21 ???


 www.wikipedia.net   www.Google.dk  www.endtime.net   www.Tagryggen.dk


Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ... .

Besøg  = http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.


Vil det lykkes = 2 af = Friheds-Gudindens = ypperstepræster = ( Al Gore og Maurise Strong ) at gennemføre deres religiøse plan om = at reducere Jordklodens befolkning til cirka = 5OO millioner mennesker = inden udgangen af år 2021  ???  Dette er mit spørgsmål her i 2012. Er der noget i virkelighedens verden = der tyder på = at det kan lykkes ???

Når Klimaforskning bliver til = global Politisk Bestillings-arbejde = så må kristne erkende = at deres Universiteters resultater = på alle mulige andre områder = også kan være  = Politisk Bestillingsarbejde = hvor det gavner Frihedsgudindens Ypperstepræster = Al Gore og Maurise Strong = globale = Agenda 21 = der også omfatter USA.

Er = Gudinden Lucifer = også = lysbærer = for demørke kræfter ) dem der religiøst dyrker =  moder jord  = som en kvindelig Guddom = og dem der er = Satanister = og mødes i Bohemien Grove en gang årligt = for at dyrke deres Religion der. På den film som = Alex Jones = har optaget i = Bohemian Grove = kan vi se = hvordan Satanister dyrker deres Religion =  Order of Death  

Så har jeg  spørgsmål til USAs befolkning = som lyder således =

Er det ( Maurise Strong ) der ejer = Bohemian Grove ???

Hvis der er tilfældet = = Hvad fortæller det om = Maurise Strong = hvis han det ene år efter det andet = tillader = disse Satan tilbedere = at mødes på hans Private ejendom = Bohemian Grove = Hvis det altså er = Maurice Strong = der ejer = Bohemian Grove ??? 

Kommer der også personer i = Bohemian Grove = der religiøst dyrker Gudinden = Gaia ???

Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) - YouTube

Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

www.youtube.com/watch?v=pXC9NT55Y1s3. okt 2011 - 60 min. - Uploadet af ThEmIdNiGhTiNtRuDeR
Please support the work of Freeman ~ http://thefreemanperspective.blogspot.com / http://freemantv.whynotnews ...

 Interessant at = Karl Marx = præsenteres som en Satanistisk Præst.

Bilderberg West Bohemian Grove Illuminazi - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=h49yOEKDcIs29. aug 2011 - 16 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
A speech by John F Kennedy warning us....shots fired....problem solved. Remember the events. This is a ...

 Har USAs befolkning glemt deres egen kvindelige Profet    ???

 Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site

Ellen Gould White = har skrevet bogen ( Den Store Strid ) Som er oversat til mere end = 70 sprog. Kan bestilles på dansk på dette telefon-nummer = 96 94 04 11 = Her kan også bestilles = den kommende KRISE = af A. Jan Marcussen P.O. Box 68 Thompsonville, IL 62890  USA = på dansk.

 The Great Controversy,  the final  = På danskDen Store Strid

Ellen G. White - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._WhiteCached - Lignende - Oversæt denne side
Ellen Gould White (born Harmon) (November 26, 1827 – July 16, 1915) was a prolific author and an American Christian pioneer. She, along with other ...

 

Nazis (& alike) did not lose WW 2

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...

Find selv = Charlotte Iserbyt  = på = www.Google.dk 

 

www.RadioHolger.dk   www.Medie1.dk    www.RadioDua.dk   www.DenKorteAvis.dk


En ide = der udvikles til en ideologi = er en Utopi = som kan sælges = som håbet om en fremtid =  med mere Frihed = men spørgsmålet der bliver tilbage er = mere Frihed for hvem ???  

Besøg evt. = www.danskkulturdebat.dk  = Her giver ordet i = Dansk Folketings = Folkekirke = større frihed til homoseksuelle.  Personligt = har jeg meldt mig ud af Folkekirken = for jeg vil ikke være medlem af en = bøsseklub. Kvinde og mand skaber sammen liv. To mænd skaber ikke noget liv sammen. Den kristne Gud er en skaber af liv = derfor er et "ægteskab" mellem to mænd = en religiøs blindgyde = for skabelsen af liv. Dette er min vurdering = med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen.

Min vurdering = kan naturligvis være forkert = men det er nu engang min vurdering ??? Måske findes det rigtige svar i Bibelen. Det er der = Sandhederne = findes = men det er jo svært at kende forskel på = Løgne = og = Sandheder = hvis man ikke kender ( DE 10 BUD ) dem = der står i Bibelen = og som lyder således =

 Disse ( 10 BUD ) er fundet i min Bibel.

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


Charlotte Thomson Iserbyt - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Thomson_IserbytCached - Oversæt denne side
 

Det står i Bibelen = ( Bud nr 2 ) at vores kristne Gud = er = en nidkær Gud = der straffer syndernes efterkommere i op til tre til fire generationer efter = at synden er begået. USAs befolkning havde åbenbart glemt ( De 10 Bud ) dengang frihedsgudinden i New York = blev bygget. Det har givet plads til at = Løgnens diciple = har kunnet overtage USAs Forfatning = ved hjælp af = Løgne = og Lovgivning = begyndende helt tilbage i 1776 = da Adam Weishaupt skrev drejebogen = for en Politisk udvikling = som stadig udvikler sig her  i vores tid = hvor vi skriver 2012. ( Bud nr 2 )  kan du jo tænke lidt mere over = eller du kan være ligeglad ??? 

Hvad er en erobres krigslist i Danmark og i USA ???  Jo - Kristendommen fjernes fra undervisningen i skolerne. I  USA skete dette i mellem 1941 og 1971 hvis jeg husker rigtigt. Det overlades igen til mødrene i USA = at lære deres børn ( DE 10 BUD ) Så børnene igen kan lære at kende forskel på = Løgne og Sandheder.

Kristendommen = er som bekendt forkyndelse af = Sandheden.

Når et menneske fødes = og Guds ånd skaber liv i barnet = så tror jeg at denne ånd - der anbringes i barnet = helt automatisk forsøger at gøre det gode og søge efter det gode. Det er derfor, at nutidens Politikere altid siger = de vil gøre det gode for os vælgere.

Dette er bare min opfattelse = som jeg ikke har noget videnskabelig belæg for. Måske findes der nogle = Sandheder = i Bibelen = om dette emne ??? Vi Protestanter må godt læse i Bibelen = her i Danmark = uden at spørge Paven om lov = så længe ( Paragraf 4 ) stadig er en del af ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 )  Mon der findes større Frihed i = Danmark = end tilladelse til at kunne læse i Bibelen ???  Denne Frihed varer ikke ved = for vi har jo allerede set =

Censur Paragraf 266b  = være i brug her i Nationalstaten = Danmark.

 
1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4. Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen  =
29. maj  2012

Læs klummen

 
Politiet har ringet til mig angående paragraf 266b

 

 7. Daniel Carlsen = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/


 

Præsenteret her  19. juli 2012      Anonym meddelelse

 

 

 

Anonymous Message to the Unemployed Americans - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dS978R0i75Y13. feb 2012 - 3 min. -

 

 

 

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

 

 

 

 

 

The Illuminati Explained - A MUST SEE - Explains the Conspiracy ...

www.youtube.com/watch?v=zxSTT5ipcAQ7. apr 2012 - 47 min. - Uploadet af Xendrius
Some extremely ignorant people believe the "angels and demons" version of the Illuminati, which is a 100 ...

 

 

 

Hvem er den globale fjende ???     (  Illuminati)  = måske  ???

 

www.Bilderberg.org

www.bilderberggruppen.dk     www.Medie1.dk   

 

  Billeder af fema camps     Pause

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE