FNs GLOBALE TYVERI AF USA

Præsenteret her 26. august 2012

FN = UNs  = GLOBALE KLIMA TYVERI = AF USAs = FORFATNING GENNEM JURA  = kaldes for = AGENDA 21


Hvis USAs befolkning ikke har tilladt dette = Globale Tyveri = af = USA = igennem en Folkeafstemning = så må det betragtes som et ( JURIDISK TYVERI ) af = USA = begået af ( FN = UN )

Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

De zoner der findes i USA - der ikke må betrædes af den Amerikanske befolkning = er nu kortlagt = sandsynligvis betalt af USAs skatteydere = men også af  Jordklodens globale skatteydere = fordi der også findes = Agenda 21 Planer = i EU = som allerede er gennemført i flere af = EUs = 27 Nationalstater.  Det giver efter min opfattelse mindre plads til USAs befolkning i USA.  Derfor har disse anonyme = ( FN = UN )  juridiske bureaukrater = der kører den skjulte hemmelige Politiske Agenda = af jordklodens globale udvikling = tilsyneladende også overvejet denne pladsmangel i USA = til amerikanerne = ved at formulere denne Globale Politiske målsætning = som kan ses på Videoen på dette link.

Besøg  = http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

Det er min opfattelse = at Agenda 21 = allerede er implementeret i = EU = som er en brik i det Puslespil = der kaldes for = New World Order = og omfatter dette område = derfor dette spørgsmål til Danmarks Politikere = Har denne = globale udvikling  = det danske Folketings opbakning ???


Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

 


 


http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

www.PrisonPlanet.com   www.infowars.dk  www.Medie1.dk  www.Tagryggen.dk

 Hvem er Moriese Strong ???  Hvad laver den mand i ( FN =UN )  ???

www.wikipedia.dk    www.Google.dk   www.wikipedia.net  www.endtime.net


 Who is = Moriese Strong  ???   What is hi doing in ( FN = UN )  ???

Who is Maurice Strong?   Is he the Brain behind =  Agenda 21


 Læs interviewet af = Gabriel = på  www.MonoKultur.dk  og valg i = USAAct! for America - Home       www.forfulgt.dk

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.   =   se = Taqiya = Kvinder

 
Er islam en hær = bestående af = infanterister = når tiden er inde ???
 

Joseph Schumpeter - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

TO STRATETISKE ANGREBSMETODER = MED KRIGSLIST

 

1. Creation destruction  =  erobring med = Kreativ tilintegørelse

 Satanister = bruger ifølge = Alex Jones = Creation destruction = Order of Death  

2. Adaptiv Creation  =  erobring ved hjælp af = Passiv Tilintegørelse.

 


 

Først erobres National-Parlamenterne gennem det ( Metodologiske system )

Creativ destruktion = aktivt mord på fjenderne = kræver visse lovmæssige forandringer = som er muligt gennem lovgivning = betalt af skatteyderne = da man sidder på lovapparatet - og bestemmer lovenes indhold. Et eksempel

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... police state america. prolonged detention with no judge jury
 

 Hvilke lovforandringer er mulige i USA = efter lovapparatet er erobret =

 Billeder af fema camps   - Rapporter billeder

Hvad der sker Politisk i USA = er naturligvis vælgernes ansvar.  Spørgsmålet er om vælgerne føler = eller tænker sig om. Man ved det aldrig ??? Lige pludseligt kan et folk begynde at tænke sig om = og tænke alternativt.

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 


 FN = UNs  )  GLOBALE TYVERI  af   USA

Hvem har oprettet disse = Overnationale Institutioner = for skatteyderpenge i = EU = og i = USA = ???

 

www.PrisonPlanet.com   www.RadioDua.dk   www.Tagryggen.dk  www.Medie1.dk

 

Der er en løgn, som er værre end en udtalt løgn: Fortielse af = Sandheden.

 


 

Hvilke = tre studerende = regner ud = hvad det koster Jordklodens befolkninger = at financere disse = OVERNATIONALE INSTITUTIONER = og deres normale Resourseforbrug på et enkelt år ???      www.RadioHolger.dk 

 

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvem har oprettet disse ( Overnationale Institutioner )  og giver ordrerne til disse ( Overnationale Institutioner ) ???  Kan det være en af Jorklodens = Klima-Ypperste-Præster = der giver disse organisationer deres ordrer ??? Kan = USAs = forestille sig = at det er = Maurise Strong = der giver ordrerne til disse = ( Overnationale Institutioner ) ???

Who is Maurice Strong?   www.Google.dk 


Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ???

Hvilke tre studerende regner det ud ???  www.RadioHolger.dk 

O.I.C = Organization of the Islamic Conference = har haft en delegation siddende i ( FN = UN ) siden 1969 = og har sandsynligvis ladet sig inspirere til at etablere deres egne menneskerettigheder = som jeg lige vil Præsentere en gang mere =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 


 

 Hvor vil de gemme sig ???  Hvor vil de gemme sig ??? Hvor vil de gemme sig ???

Conspiracy Theory Bilderberg 5/5 Jesse Ventura - YouTube

 

Maurice Strong, the Father of America's Destruction

www.unitypublishing.com/.../Maurice%20Strong....Cached - Lignende - Oversæt denne side
29 Dec 2009 – His name is Maurice Strong, born in Canada , lived in New York , and now exiled in China , but still the power behind Obama and the liberal ...

Denne Satan Kult = der tilsyneladende betyder = Frihed Lighed og Broderskab = for Gay = til at reducere jordklodens befolkning til cirka 500 millioner mennesker inden år 2012 = de mødes årligt i = Bohemien Grove = som tilsyneladende ejes af = Maurise Strong. Disse ordrer til de = Overnationale Institutioners = to adlydende direktører = og deres ansatte medløbere = der er gået i tænkeboks = har jo fået denne advarsel  = de vil blive fotograferet = og billederne gemt = til = USAs Befolkning = har generobret deres forfatning.

Satanister = bruger ifølge = Alex Jones = Creation destruction = Order of Death  

 Er det nu også korrekt = at Maurice Strong ejer = Bohemien Grove ???

Who is Maurice Strong?   www.Google.dk 


 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE