FINANCERET ONDSKAB

Præsenteret her  24. oktober 2012     www.endtime.dk  www.Tagryggen.dk

FINANCERET ONDSKAB  Se evt. Birgitte Gabriel på =  www.Monokultur.dk 

 www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.


   

             ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


www.wikipedia.net  www.Monokultur.dk   www.Google.dk  www.Medie1.dk

Hvem financerer denne ondskab = der foregår rundt om på Jordkloden ??? Er det jordklodens skatteborgere = der financerer den globale ondskab ???

 Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

Hvis det er = Jordklodens skatteydere = der betaler til denne = Globale Ondskab = så er det naturligvis nyttigt for jordkloden skatteydere = at vide gennem hvilke ( Overnationale Institutioner ) denne financering foregår.

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

Jeg = Poul Leo Nielsen = der er = Dansker og Kristen = er naturligvis godt klar over = at alle disse organisationer er oprettet = for at bekæmpe = ondskab = og fremme = Freden. Når vi ser på det globale resultat = virker det mere som om = at jordklodens skatteyderes skattekroner = mere bruges til at skabe mere = ondskab = rundt om på Jordkloden.  Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

KRISTENDOMMEN = ER FORKYNDELSE AF = SANDHEDEN 

Da jeg er = Kristen = så ønsker jeg naturligvis mere = Viden om = ja ( Sandhederne om hvordan jordklodens skatteyderes Penge bliver brugt = til at skabe mere = fred = her på Jordkloden ??? Jeg kunne godt forestille mig = at hvis Cheferne for disse = Overnationale Institutioner = blev udskiftet = så fik vi mere Fredelige tilstande = her På Jordkloden. Det bedste ville jo nok være = hvis vi skatteydere - ønsker en bedre = global Verden = at vi helt nedlægger alle disse = Overnationale Institutioner = og giver magten tilbage tiljordklodens egne = Nationale Institutioner Meget er muligt for jordklodens skatteydere = hvis viljen og organisations-evnen er til stede.

Besøg eventuelt =  www.Kulturkloeften.dk  og  www.danskkulturdebat.dk

 


 Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  - økonomisk ???Act! for America - Home     Sam Solomon  

Læs om USAs valg 2012    www.Monokultur.dk
Læs interviewet af Gabriel på www.MonoKultur.dk
 

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.   www.forfulgt.dk

Hvorfor må muslimer ikke høre virkelighedens = Ubekvemme Sandheder ??? Måske er Koranen ( som er den = bog = som muslimer adlyder ) skrevet i Vatikanet af Jesuitter ???  Det vedholdende rygte siger = at Paven har kysset Koranen = hvorfor ???  Er Paven i virkeligheden = slet ikke Katolik ???

 

Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=knmL2ODvJPw18. apr 2009 - 10 min. - Uploadet af quietman1k
Those of you who think Texe Marrs doesn't expose the Jesuit Order and the Knights Of Malta please google ...

 

Har Paver fået skrevet flere falske Religioner = for at sprede ondskab på jordkloden ???  Er det i Virkeligheden Vatikanstaten = der har skrevet Koranen ??? Hvis spørgsmålet ikke må stilles = så er det umuligt for muslimer = at finde frem til = Sandheden = om  = hvem der skrev Koranen ??? Tilbeder Paven i virkeligheden moder jord som en Gudinde  ??? Tilbeder Islams lovkyndige i Ulamaen = i virkeligheden også ( moder jord ) som en Gudinde ??? Har Muhammed overhovedet eksisteret ???


Hvem opfandt = Muhammed  ???

 

 

Har muslimernes profet overhovedet levet, spørger Robert Spencer, der er aktuel med bogen, Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins. 

 Læs klummen

Har Muslimernes profet overhovedet levet, spørger Robert Spencer, der er aktuel med bogen, Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins. 

 

Most people assume that no one bothers to investigate whether or not Muhammad was a real person for the same reason that no one bothers to investigate the reality of other religious founders such as Joseph Smith or Martin Luther or Anton LaVey — because the evidence for their existence is overwhelming, well-documented and unquestioned. Regardless of whether or not Muhammad’s teachings were moral or useful, everyone, even the most hardened infidels, of course accepts that he must have existed. Right?

Well, actually, no. At least not according to a surprising and eye-opening new book by  Robert Spencer, the bestsellingauthor of  The Politically Incorrect Guide to Islam  and manyother books, and a well-known critic of the Islamic doctrine of jihad.

 Var islams hær omkring = 622 = 632 = infiltreret af = Pavens Jesuitter ???Inspirationen til organiseret ondskab = kommer jo et eller andet sted fra.

Må muslimer og socialdemokrater ikke kende resultatet af denne religiøse forskning ???

Hvor kan Muslimer og Socialdemokrater finde et = Visdommens = svar = på dette religiøse Spørgsmål  ??? Måske på denne internetside =   www.Sandheden.net


Hvordan holder de = 2 Paver = Den Hvide Pave og Den sorte Pave = sammen på Vatikanstaten ??? Bruger de Jesuitter som Spioner ??? Er Jesuitters løfte om troskab til Paven = del af det som ( Daniel Estulin ) kunne finde på at betegne som et ( Metodologisk System )  ???

 


Daniel Estulin = har fortalt hvordan det = Metodologiske System = fungerer.

Ekstra Bladet - Mørkets Lakajer 6: Bilderberg-gruppen 

 Se evt.  =  Mørkets Lakajer 7: New World Order = og lyt til =  Daniel Estulin.

Var det = Sumererne = der første gang organiserede et styringssystem = af de øverste ledere af en organisation = måske inden for disse 7 områder = Politik - militær - jura - økonimi - kultur - Religion - mediekontrol = hvilken giver mulighed for = med tiden = at kunne Centralisere al magt på Jordkloden = således at kun een Person til slut = kan styre al menneskelig aktivitet = her på jordkloden = fra toppen af magt Pyramiden.

Bibelen er blevet så tung = at = Vi Kristne = begynder at kunne regne ud = at vi sandsynligvis lever i endetiden = www.endtime.net = hvilket = Maurise Strongs = indflydelse = kunne tyde på = når han sammen med en = Rothschild = kunne indkalde 193 eller 197 personer = til et ( Klima-TOP-møde ) = hvor der blev aftalt et nyt ( Klima-TOP-møde ) i år 2021 kaldet for ( AGENDA 21 ) Er det lykkedes for i tiden fra = Sumerernes ) og frem til nu = gennem et ( Metodologisk System ) at få kontrol over ( 193 eller 197 ) statsoverhoveder af forskellig art.  Er det Paven der rejser rundt = og giver forhånds-instruktionerne = til = hvilke holdninger de skal have = På disse globale Klima-topmøder ???

www.Google.dk   www.endtime.net  www.wikipedia.net  www.Medie1.dk

 

 


 

 

 

UNGE KRISTNE

 
 

UNGE KRISTNE www.Kulturpartiet.dk

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE