Overnationale Institutioner

Præsenteret her 22. august 2012      www.Kulturkloeften.dk   www.endtime.net 

Overnationale Institutioner  =  Hvem kender antal og formål ???

 


 

            ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 www.wikipedia.dk      www.Google.dk     www.wikipedia.net     www.Tagryggen.dk 

 


 Hvad er de mest væsentlige ( Overnationale Institutioner ) ???  her er 3 gæt.

 
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte    Citat

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU  bestemmer nådesløst vores  familiesammenføringspolitik

.Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores  flygtningepolitik,

og 
FN  beslutter, hvem vi skal tildele   statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.

Læg i øvrigt mærke til den ( den skjulte Censur ) hvor underbyggende oplysninger  som = Morten Uhrskov Jensen = fremhæver = bliver fjernet fra internettet.

Der er visse ( Overnationale Institutioner ) i toppen af ( Den Globale Politiske Pyramide ) som fordeler ansvarsopgaverne imellem sig = således disse = ( Overnationale Institutioners ) arbejdsopgaver er på plads = når alle de Nationale Parlamenter på Jordkloden skal = nedlægges = og en = New World Orders = Politiske ansvars-områder skal så vidt muligt være på plads = inden den nye = Verdensregering i ( FN = UN ) = tager over. De første forberedelser = gik efter min opfattelse i gang allerede i 1945 = men min vurdering kan naturligvis være forkert  ???

 


MORTEN UHRSKOV JENSEN = har skrevet bogen = der er udgangspunkt for Debatten = 

Denne bog  har Titlen =  ET DELT FOLK  =   Videoer til et delt folk  

 

 
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte    Citat

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU  bestemmer nådesløst vores  familiesammenføringspolitik

.Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores  flygtningepolitik,

og 
FN  beslutter, hvem vi skal tildele   statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.

 


 

Som = Jesse Ventura = siger ( Think again ) = tænk igen. Hvem er = Jesse Ventura ???

 Conspiracy Theory Bilderberg 5/5 Jesse Ventura - YouTube 

 

Overnationale Institutioners = arbejdsopgaver mine tre gæt  =

1. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dømmer efter globale love = som  efter min opfattelse vil blive = ( FN = UN ) = Lovgivning = og se sådan ud =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

2. De Forenede Nationer = ( FN = UN ) = vil fremover være en global  lovfabrik = og et seende øje = i toppen af den globale magt-Pyramide = her på jordkloden.

3. EU  = bestemmer nådesløst over = Danmarks = familiesammenføringspolitik
= hvilket kan betyde at Danmark og = EU = er en Region i en = New World Order.

Det var så mine tre gætterier = om = den nye globale Verdensorden. Disse gætterier kan naturligvis vise sig = at være helt forkerte. Hvad er din vurdering ???

 


 www.Monokultur.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net 


Ser en topledet = Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

 


 http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

 

Der er en løgn - som er værre end en udtalt løgn: Fortielse af = Sandheden.

www.PrisonPlanet.com   www.RadioDua.dk   www.Tagryggen.dk  www.Medie1.dk

Der er en løgn, som er værre end en udtalt løgn: Fortielse af = Sandheden.

 


Hvilke = tre studerende = regner ud = hvad det koster Jordklodens befolkninger = at financere disse = OVERNATIONALE INSTITUTIONER = og deres normale Resourseforbrug på et enkelt år ???      www.RadioHolger.dk 

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???  www.RadioHolger.dk 

O.I.C = Organization of the Islamic Conference = har haft en delegation siddende i ( FN = UN ) siden 1969 = og har sandsynligvis ladet sig inspirere til at etablere deres egne menneskerettigheder = som jeg lige vil Præsentere en gang mere =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 

Jordan Maxwell - AstroTheology - YouTube  6. marts 2012

 

Det er jo tilladt = at skifte Politisk standpunkt = hvis man bliver lidt mere oplyst.

 Krus, postkort, medlemskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dansk Samlings krus kan købes for 45 kr. pr. st. plus 30 kr. i forsendelse.
Dansk Samlings postkort "Kærlighed til fædrelandet" er prisnedsat og koster nu kun 30 kr. pr. sæt med 10 kort.
Henvendelse til Peter Riise, tlf. 9857 3710  (ingen e-post).
Medlemskab eller abonnement på "Nyt fra Dansk Samling": se oplysninger under kontakt.

www.Google.dk   www.medie1.dk  www.wikipedie.net   www.RadioHolger.dk

Læs evt = Danmarks Grundlov på = www.danskkulturdebat.dk


Besøg evt. Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk  = skikke og mærkedage
 
Besøg evt. dette internet-Leksikon om Koranens indhold = www.islam-info.dk
under overskrifterne = Taqiya ( Børneopdragelse i muslimske hjem ) og Kvinder.
 

 Landsformand: Adam Wagner
e-post: dansksamling@sol.dk

Du kan eventuelt høre = Adam Wagner = på = www.medie1.dk  

 


 

  

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE