KARL MARX

Præsenteret her  21. august  2012    www.Kulturkloeften.dk    www.Medie1.dk

KARL MARX  og hans fortid 


 

          ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

       VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.endtime.net 

 


 

 hvem ved om dette rygte om = KARL MARX = er = Sandhed ???

Rygtet er = at ( Karl Marx ) var medlem af denne klub = Bohemian Club = eller  en tilsvarende Club  før han medvirkede til at starte Kommunismen i Rusland ??? Om dette rygte taler = Sandt = det er så interessant = at det efter min opfattelse fortjener en dybere analyse. Er det mon noget som = Mikael Jalving og Morten Uhrskov Jensen = kan klare at skrive en bog om i fællesskab  ???

Karl Marx - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

Så vidt jeg er orienteret = så var Adam Weishauph = en kristen Katolik.

Så vidt jeg er orienteret = så var Adolf Hitler = en Kristen Katolik


 

Hvis dette er korrekt = så er det ikke umuligt = at både ( Adam Weishauph ) og ( Adolf Hitler ) har afgivet = Jesuit-eden til Vatikanet. Den lyder således =

 

HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn dIg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder dIg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN

Dette ligner ikke det = der står i Bibelen om = Sandheden = tvætimod.

Læs eventuelt fra = Johannes-Evangeliet = kapitel 14.  Vers 6.

Jesus - siger til ham =

Jeg er Vejen og Sandheden og Livet: der kommer ingen til faderen = uden ved mig.


VATIKANET = og = VATIKANETS HEMMELIGE RELIGION

Er Vatikanets hemmelige Religion i virkeligheden dyrkelsen af = jorden = som en levende Gudinde = der skal beskyttes mod en overbefolkning af mennesker ???  Kan Gaia være et af de dæknavne = denne Gudindes ypperstepræster bruger  ??? Er = al Gore = en af jordklodens ypperste-Præster ???  Tror Paven på - at moder jord er en Gudinde ???

Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

Læs evt. denne bog ( MARX (?) SATAN ) af  RICHARD WURMBRAND

 

The Black Pope - Benjamin Fulford (2011) - Video Dailymotion

www.dailymotion.com/.../xom9o5_the-black-pope-be...13. feb 2012 - 4 min.
News, politics, world events, pop culture, entertainment and celebrity gossip. Videos from NBC, Fox, and ...

 

 

Lucifer's World - YouTube

www.youtube.com/watch?v=0sQhiHwdMXc16. jul 2009 - 8 min. - Uploadet af thementalpatient2005
Video created by FaShoFaSho1212 Visit http://youaretheark.com/

Flere videoer for Lucifers world »

 


 

 Er det rigtigt at Paven har kysset KORANEN ???   www.islam-info.dk

Kan det være muligt = at islams lovkyndige mænd med viden ( Ulama ) og autoritet til at fortolke Sharia og anvende den på aktuelle begivenheder og emner = i virkeligheden ikke tilbeder ( Muhammed og Allah )  også tilbeder den samme Gudinde som Vatikanets Pave tilbeder = nemlig at moder jord er Gudinden = Luficer ??? Hvad kan bekræftige denne mistanke ???  Hvad kan afkræftige denne mistanke  ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Er dette  den kommende globale lov i  ( FN = UNi den nye = New World Order ???

 

Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Hvis Nazisterne ikke tabte anden Verdenskrig = som vi har lært i historietimerne = hvad kan det så betyde for Europas befolkninger ???

Det betyder sandsynligvis at Hitlers og Stormufti Haji al-Husseini,s fælles planer = om en udskiftning af Europas befolkninger forsætter ganske som Planlagt. Min vurdering kan naturligvis være fuldstændig forkert. Hvad er din vurdering  ??? Dette tyder også på = at Vatikanet og Islams Præsteskab = dyrker Gudinden Lucifer.

 

Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt ...

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...

www.RadioHolger.dk   www.Medie1.dk    www.RadioDua.dk   www.DenKorteAvis.dk


Meget tyder på = at islams og Pavens religioner er ens. Muslimer dyrker Profeten Muhammed og Allah = ( tror de )   Katolikker dyrker Jesus og Kristendommen = ( Tror de ) Deres Præsteskab dyrker Gudinden Lucifer = som optræder under forskellige dæknavne. Det er jo muligt = at mine analyser er forkerte ???  Jeg tror = at der er en større sandsynlighed for = at mine analyser er korrekte. ???

 Pause

 Hvad er det metodologiske System ???  Kan Vatikanstaten kontrollere alle Jordklodens Nationalstater ved hjæp af det metodologiske system  ???  Er ( Daniel Estulin ) den bedst egnede til at forklare hvordan det ( metodologiske system ) fungerer ??? 

Har Vatikanstaten kontrol med = 5 ud af 9 højesteretsdommere i USA her i  2013 ???

 www.wikipedia.net     www.Google.dk

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE