TEKNISK UDFORDRING

Kulturpartiet

Påbegyndt den 19. august 2012   WWW.Kulturkloeften.dk  www.endtime.net

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.RadioHolger.dk 


  Have You Forgotten?   SANDHEDERNE = VÆLTER FREM = UNDER DENNE OVERSKRIFT.


        ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

              VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

Derfor frem med = Sandhederne = også inden for disse områder =

Politik
kultur
lovgivning
Økonomi
militæret
religion
Medie strategi og
Medie-Censur.

Flere af disse områder arbejder sammen = om at klare specielle Politiske opgaver.Nu hvor Nationalstaternes love er ugyldige = hvem kæmper Soldaterne så for ??? En = New World Order = måske ???  Hvem er en = New Worlds Orders = fjender ??? Kan det være dem = der ikke tilbeder = Gudinden = moder jord ???


MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... police state america. prolonged detention with no judge jury

Nu til indledningen = til den tekniske opgave ???

JESSE VENTURA - HAARP - PART 1 - YouTube

Vi ser på denne film på = You Tube = at Haarp i Alaska = kan skyde kraftige lyn direkte op i atmosfæren. Et spørgsmål er = om denne ret kraftige energiudladning = kan dirigeres til  planlagte mål = som foreksempel = Hahiti = eller til Japan = på en eller anden måde ???

What in the World Are They Spraying? (Full Length) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA 20. dec 2010 - 98 min. - Uploadet af djscrumpit
http://www.facebook.com/WhatintheWorldAreTheySpraying The Chemtrail/Geo- Engineering Coverup Revealed ...

www.PrisonPlanet.dk   www.Medie1.dk  www.infowars.dk   www.Tagryggen.dk 

KAN DET VÆRE MULIGT

Kan det være muligt = at det = disse flyvemaskiner sprøjter ud over hele = USA =  ud over langsomt men sikkert = at forgifte alt levende på landjorden i = USA = også kan være med til at dirigere de kraftige strøm-udledninger fra ( Haarp i Alaska ) til foreksempel Hahiti = eller til Japan ??? 

Hvad er eksperternes vurdering  =  af denne teori ???

The Black Pope - Benjamin Fulford (2011) - Video Dailymotion

www.dailymotion.com/.../xom9o5_the-black-pope-be...13. feb 2012 - 4 min.
News, politics, world events, pop culture, entertainment and celebrity gossip. Videos from NBC, Fox, and ...

 Order of Death    Finder disse  møder sted I = Bahimien grove-Club  ???

Hvad sagde Senator ( Lyndon B Johnson ) til en lokal Politikerkreds i detDemokratiske Senat = den 7. Januar 1958 = om muligheden for at overvåge ogkontrollere USA og jordkloden fra luften ???

 

Lucifer's World - YouTube

www.youtube.com/watch?v=0sQhiHwdMXc16. jul 2009 - 8 min. - Uploadet af thementalpatient2005
Video created by FaShoFaSho1212 Visit http://youaretheark.com/

Flere videoer for Lucifers world »

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

Hvad er Lucifers hemmelige dæknavn i Danmark = Kan det være = Gaia ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.endtime.net

 1. maj 1776 grundlagde ( Adam Weishauph ) =  Illuminati  broderskabet.

Det lover en frimurer. = evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter = opgaverne kommer efterhånden.


Var = Adam Weishaupt = og = Adolf Hitler = KATOLIKKER  ???

Det meget løse rygte = det er = at både Adam Weishauph og Adolf Hitler = var Kristne. Men det var som Katolikker = de begge var Kristne = hvis det meget løse rygte taler sandt ??? Hvis dette løse rygte taler sandt = så åbner det op for den mulighed = at både Adam Weishauph og Adolf Hitler = begge har aflagt Jesuitter-løftet til Paven. Denne ed til den Katolske Vatikanstat lyder således =  

HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

Ved hjælp af = Jesuit-eden = der lyder således =

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Hvad står der i Bibelen om de sidste tider ???  Hvad står der i din Bibel  ???

Er det rigtigt at Paven har kysset KORANEN ???   www.islam-info.dk Prøv at læse under = overskrifterne = Taqiya og Kvinder.

Daniel Estulin = kalder et Politisk Parti = hvor Vatikanstaten styrer organisationen ovenfra = for et = Metodologisk System. Det kan betyde = at Vatikan Staten = med Paven i spidsen= kan have givet = Adam Weishauph = ordre til = efter erobringen af Regeringsmagten i USA i 1776 = at oprette Frimurer-ordenen = Illuminati.  Det kan også betyde = at det var efter ordre fra Paven = at Hitlers hær skulle financeres ???  Hvis Vatikanet og Pavens virkelige religion er troen på = at Jorden er en Gudinde = så går Vatikanets og Pavens Religion måske ud på = at reducere jordklodens befolkning mest muligt = for at skåne gudinden = moder jord = mest muligt for menneskers adfærd. Er der noget i de = historiske analyser i fortiden = der peger i denne retning ???

Morten Uhrskov Jensen  og  Mikael Jalving

Disse to Kultur-Personligheder = burde skrive en ( Historie-analyserende Historiebog i fællesskab ) ud fra den indfaldsvinkel = at samtlige krige som = USA = har ført fra 1776 = og måske endda før = har haft til formål at reducere bestanden af mennesker = her på jordkloden = mest muligt = for at skåne moder jord mest muligt  ???  Kan det virkeligt være tilfældet = at Paven har kontrolleret = Adam Weishauph = og dermed også Illuminati = samt har kontrolleret Hitler = under anden Verdenskrig  ???

SANDHEDEN = vil gøre eder frie.    www.RadioHolger.dk 

Derfor skal Sandhederne Frem nu = medens ( sandhederne ) vælter massivt frem på = YOU TUBE = således at EUs og USAs befolkninger = kan forstå = hvem der står bag udviklingen i USA. 

 

 Scary New Message from Anonymous! - YouTube

 Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

Besøg  =  http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.
 


FEMA CAMP COFFINS - Investigated - YouTube

www.youtube.com/watch?v=emb_tU4c9m03. jun 2012 - 10 min. - Uploadet af Protecious
GREAT video investigating the Fema Coffins. ... FEMA CAMP COFFINS - Investigated. Protecious ...

 

 Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

Det er nu man bør adlyde = Jesse Venturas = ordre = (  TÆNK IGEN )

Ingen =  AMERIKANER = skal kunne sættes i en = Koncentrationslejr = uden at hele  USAs befolkning bliver orienteret ???

 

 Scary New Message from Anonymous! - YouTube

Hvor bor de Piloter = der drysser gift ud = over hele USAs befolkning ???

Kan en folkelig overvågning  = supleres = med = overvågnings-Kammeraer  ???

Som = Jesse Ventura = Say =  Think Again  =  and  =  Think Again.

The Black Pope - Benjamin Fulford (2011) - Video Dailymotion

www.dailymotion.com/.../xom9o5_the-black-pope-be...13. feb 2012 - 4 min.
News, politics, world events, pop culture, entertainment and celebrity gossip. Videos from NBC, Fox, and ...

 idenskab og teknologi2:33:22  Secrets of the Illuminati Revealed - Dr. Stan Monteith (Full Length)af scottwebb antal visninger

www.PrisonPlanet.dk     www.infowars.dk 

Pause

 


 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE