BIBELENS DNA

Præsenteret her 27. august 2012   www.wikipedia.net   www.Google.dk

HVAD SKER DER = NÅR = BIBELENS DNA = FORANDRES  ???


 

        ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

               VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???

 


www.DenKorteAvis.dk  www.RadioHolger.dk   www.infowars.dk  www.RadioDua.dk 

www.Sappho.dk  www.Tagryggen.dk  www.Kulturkloeften.dk  www.endtime.net

www.islaminfo.dk     Koranen     artikeldatabasewww.Monokultur.dk


Mike Hoggard- The Mother of all Secrets - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Y4zuvm5n2DU11. mar 2010 - 11 min. - Uploadet af bethelhoggman
Mike Hoggard- The Mother of all Secrets. bethelhoggman. Subscribe Subscribed Unsubscribe. Loading... 1 ...

Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

www.youtube.com/watch?v=pXC9NT55Y1s3. okt 2011 - 60 min. - Uploadet af ThEmIdNiGhTiNtRuDeR
Please support the work of Freeman ~ http://thefreemanperspective.blogspot.com / http://freemantv.whynotnews ...

Hvem i Danmark kender lidt til Bibelens  historiske udviklings-historie ??? Hvis ikke = så kan du måske indhente lidt af din manglende viden på dette Link =

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...
 
 

 

Mike Hoggard: Jesus Christ, DNA, The Holy Bible 2012 Edtion ...

www.youtube.com/watch?v=SxZXW1iPOAA15. feb 2012 - 118 min. - Uploadet af NylaRossini
Mike Hoggard: Jesus Christ, DNA and the Holy Bibleby NylaRossini3,091 views; Mike Hoggard: The Missing ...

HVEM VIL FORANDRE = BIBELENS DNA = OG DERMED FORFALSKE BIBELENS TEKSTER ???

DETTE BEDRAG AF = BIBELENS DNA = HAR MÅSKE ALLEREDE FUNDET STED ???


Da = Kristendommen = er forkyndelsen af = Sandheden =                 

så er Bibelens DNA efter min opfattelse de = Sandheder = som findes i Bibelen. Kan disse = Sandheder = i Bibelen fordrejes = på forskellige måder = så det vil gå ud over Bibelens troværdighed ??? Det er min opfattelse.  Så er spørgsmålet = om der er sket sådanne fordrejninger i Bibelen = af og til = gennem en længere tidsperiode. Det er min opfattelse = at der er sket flere fordrejninger af Bibelens DNA = som har haft konsekvenser for opfattelsen af Bibelens indhold. Det rummer et spørgsmål mere = som også er interessant = ( nemlig ) = er det sket tilfældigt gennem nytryk af Bibler = eller er disse små forandringer af Bibelens DNA gennemtænk planlægning ???  Hvad er din vurdering = af mine mistænkte forandringer af Bibelens DNA ???

DEN FØRSTE FORANDRING AF BIBELENS DNA = JEG KENDER TIL ???

Den katolske kirke holdt kirkemøde i Laodikea i ( år 336 e. Kr. ) hvor det blev vedtaget at sabbattens hellighed blev flyttet fra lørdag til søndag. Søndag tilbedes solen som en Gud.

Det betyder efter min opfattelse = at Kristne er blevet narret til at tilbede en ( solgud ) i flere hundrede år - på et falsk Grundlag. Det har haft store økonomiske fordele for Vatikanstaten = gennem flere hundrede år. Her i 2012 - har det også store konsekvenser = at den syvende dag = lørdagen = blev flyttet til om søndagen. Nu er det derfor større mulighed for = at Vatinstaten kan samle alle jordklodens religioner = under den fælles Økomemiske system. 

Kan satan selv = have sat et fingeraftryk i Bibelen allerede i år ( 321 eller år 336 eller år  364 ) e. Kr. = fordi den Katolske kirke - på et rådsmøde i kirkerådet i Laodikea i Tyrkiet ( dengang Tyrkiet ) var en Kristent Nationalstat = at nu skulle den Kristne Gud også tilbedes på solengudens dag

Derfor tilbeder Danmarks Kristne = ( efter min opfattelse ) en Solgud - når de går i Kirke om søndagen = som er ugens første dag. En Katolsk kirke der ikke ved = at søndagen er ugens første dag - de skal sørge for - at din sjæl lever evigt. Hvis djævelen vil skjule dette bedrag = og har verslig magt til det = så kan det eventuelt gøres ved - at ændre i en Kalender = således dette bedrag bliver skjult yderligere. Er der sket en sådan kalender-ændring i nyere tid ???   

Pastor Mike Hoggard = www.MikeHoggard.com  = forklarer på dette Link = Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ... = og noget om - hvad der står i Bibelen om Islam . Det vil måske gøre det lettere  for Vatikanstaten = at forene jordklodens religiøse ledere = i en global Økumenisk bevægelse = hvor islam også er med. Så det har efter min opfattelse stor betydning - at Vatikan-Staten ikke kender forskel på ugens første ugedag = og ugens sidste ugedag. Hvilken dag er den rigtige sabbat ??? 

 

The Islamic Connection to Rome - YouTube

 

Fra  Bibelen =  Genesis. 1.Mosebog  =  Kapitel 2 = Vers 3. 

Gud velsignede den syvende dag og hellige den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

Den syvende dag = sabbatten = som er lørdagen = den helligede Herren, og i ( DE 10 BUD ) = står der i Bud nummer 2. at Herren er en ( Nidkær Gud  ) og det betyder efter min opfattelse = at vores = Kristne Gud = tager = ( DE 10 BUD ) = og deres pålydende særdeles alvorligt.

Jeg vil lige Præsentere DE 10 BUD )  som står i = ( min Bibel )

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.


1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Disse ( DE 10 BUD ) der står i Bibelen = er helt anderledes end dem = der står skrevet i min = Katekismus = der er fra = 1925 = og trykt på den =

Gyldendalske Boghandel i København.   Ved = Biskop C.F.Balslev


 Hvad ved Danmarks Komfirmander om  =  Guds Segl  ???

 


 

Her er så  ( DE 10 BUD ) som de står i min Katekismus = således alle kan sammenligne ( DE 10 BUD ) i Bibelen med ( DE 10 BUD ) i min Katekismus.

1. Du må ikke have andre Guder

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds Navn.

3.Kom Hviledagen i Hu, at du holder den hellig.

4. Ær din Fader og din Moder.

5. Du maa ikke slaa ihjel.

6. Du må ikke bedrive Hor.

7. Du maa ikke sjæle.

8. Du maa ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din Næste.

9. Du maa ikke begære din Næstes Hus.

10. Du maa ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din Næste til.

Har djævelen ( fristeren ) af de mange små løgne = sat sine fingeraftryk i Danmarks katekismusser ??? Det er jo altid mennesker = der udfører Djævelens arbejde. Kan Katolske Jesuitter have forfalsket ( DE 10 BUD ) i de danske Katekismusser ??? De er forandret meget = i forhold til DE 10 BUD ) der står i Bibelen.


HVAD VED DANMARKS  KONFIRMANDER OM = GUDS SEGL ???

Nu kan Konfirmander jo sammenligne  ( DE 10 BUD ) som de står i Bibelen = med de = ( DE 10 BUD ) = der står i min Katekismus. Desuden må der stå noget om = Guds Segl = i Bibelen = og hvor de skal findes = og hvilken betydning de har for vores = Kristne Gud = og for hans søn = Jesus ???

MIN VURDERING AF ( DE 10 BUD ) OG ( DE 10 BUD )

Efter min vurdering = så er de  ( DE 10 BUD ) i min Bibel mere fyldesgørende end ( DE 10 BUD ) i min Katekismus. Hvis der er et forsat ønske fra Vatikanstaten om at lave om på Bibelens samlede religiøse budskab i Bibelen = så må Vatikanstaten nå frem til = at Bibelen er sammensat sådan = at forfalskninger af Bibelen er umulige. Men i en tid = med Medie-Censur i Danmark gennem = Censur Paragraf 266b = helt tilbage fra 1971 = så er der sikkert ingen lidt yngre mennesker = der vil lægge mærke til = at Vatikanstaten skifter Bibelen ud med en Katekismus = hvor indholdet er gennemtænkt og skrevet af Vatikan-Statens egne skriftkloge.

En Pause = En analyse-Pause = for de kvikke og de sløve.

Det er jo trods alt = Jeres sjæls fremtid = det drejer sig om.


Mike Hoggard: What is the Singularity - YouTube

www.youtube.com/watch?v=4W4YqiiwQY828. sep 2011 - 63 min. - Uploadet af NylaRossini
Ray Kurzweil: The Coming Singularityby bigthink290,967 views; Mike Hoggard Firestorm 1:12:01. Watch ...

 

The New World Order- Secret Societies and Biblical Prophecy ...

www.youtube.com/watch?v=HL6v8nzFiUk25. jul 2012 - 146 min. - Uploadet af kytekutter
Learn more about the history of the new world order as it pertains to modern times and what's going on in ...

Flere videoer for the New World Order Secres »


 

 KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af   SANDHEDEN

Også af de Sandheder = der findes inden for disse 7 områder =

Politik - Økonomi - jura - militær - Religion - Kultur - Medie-Strategi

 


Lidt praktisk viden = hvis du lytter til = USAs Præster =

  BIBELENS GAMLE TESTAMENTE = BEGYNDER MED 5 MOSEBØGER

Genesis             =  1. Mosebog         Ge

Exodus              =  2. Mosebog         Exo

Leviticus            = 3. Mosebog         Lev

Numbers             = 4. Mosebog         Nu

Deuteronomy      = 5. Mosebog        Dt

Revelation   =  Johannes  Åbenbaringens  bog.

Håber mine informationer er korrekte. Saxo-Poul.

 


VANERNES MAGT  

 Er = vanernes magt = stærkere = end viljen til at holde Bibelens DE 10 BUD ) ???


Politik - Økonomi - jura - militær - Religion - Kultur - Medie-Strategi

Hvis Sandhedernes tilbedere = tillader løgne inden for disse 7 områder = uden påtale = vil vi så her i Danmark = komme til at leve i = Løgnens rige = som det er beskrevet af = Winston Churchill ???

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

Pamela Geller    fortæller om kvindernes kamp = i deres egne hjem.


Det kan virke oplysende = når modsætningerne mødes = i direkte Konfrontation.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |


Bibelen = Johannes-evangeliet  =  Kapitel 14. =  Vers 6.

JESUSHAR SAGT= JEG ER = VEJEN og SANDHEDEN og LIVET ;

INGEN KOMMER TIL FADEREN UDEN VED MIG.  Sagt for cirka 2000 år siden.

Det gælder også for = Muslimer =  Sam Solomon 

 

 Lidt = Sandheder = om løgnen = forklaret af Joseph Goebbles  =

Løgnens konspiration...  Sandheder = kan dukke op under = debatter = og undgåes.

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)Watchman Video Broadcast 02-05-12, Jesus Christ, DNA and the ...

www.youtube.com/watch?v=2N3hUuDgU4Y5. feb 2012 - 118 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com - Jesus Christ, DNA and the Holy Bible 2012 Edition - All New and ...

www.Tagryggen.dk      www.endtime.net   www.Medie1.dk


Why I Left Judaism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw31. aug 2010 - 5 min. - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com http://www.brothernathanaelfoundation.org.
 

Zionism and How They Control Us. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=NUzsjgcdUhE5. maj 2011 - 11 min. - Uploadet af Les5146
The truth about how Zionists Control the world. I have decided to disable Comments on this Video Because of ...

 

Why Jews Don't Believe in Jesus pt. 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=gvCJ-3KB9O030. dec 2010 - 13 min. - Uploadet af goecongregation
http://gatesofeden.org/ http://www.danielbotkin.com/

 Hvem giver de Globale Politiske ordrer til = Cheferne = inden for disse 7. områder ???

Politik - Økonomi - Kultur - Jura - Religion - Militæret og  Medie-Strategi

Er det korrekt = at 5. af  9. Højesterets-dommere  i USA er Katolikker ???

Er disse Katolikker i = "USAs Højesteret" = måske Jøder  ???


Hvilket indflydelse har Israels religiøse skrift ( THE TALMUD ) haft på den globale udvikling hen imod en ( New World Order ) ???  Er Folketingets medlemmer i Danmark = og Anders Gravers = fuldt orienteret om indholdet i ( THE TALMUD  ) ???

THE OTHER ISRAEL [full documentary] - YouTube

www.youtube.com/watch?v=IJxdIXgMGAI5. mar 2011 - 58 min. - Uploadet af theTRUTHprincess
Ted Pikes excellent documentary that exposes Israel for what it truely is.

Siger Jødernes = THE TALMUD = noget om = hvordan brugen af magt skal bruges = enten på en direkte - eller på en inddirekte måde ??? Jesus døde jo på Korset = for alle mennesker kunne opnå evigt liv.  Hvem dømte ham = inddirekte eller direkte ???

Hvad siger = THE TALMUD = om Goy = Goyim eller Goyims = og inderkredsens jøders viden om = THE TALMUDS = hemmelige religiøse skrifter = som yderkredsen af jøder ( Goy Goyim eller Goyims ) intet kender til ???

Indeholder = THE TALMUD = instrukser om = hvordan = Kabbala = skal anvendes for - at inderkredsen af religiøse jøder = kan opnå at styre den nye globale Verdensorden ( New World Order ) den - som mange af "National-staternes Politikere" taler om - bør være fremtiden - fordi det gavner den elite af = Globalister = der tilhører inderkredsen - og som styrer lovgivningen her på jordkloden = inden for disse 7 områder.  

Politik - Økonomi - Kultur - Jura - Religion - Militæret og  Medie-Strategi

 


 LIDT OM = THE TALMUDS = INDHOLD

1. Sanhedrin 59a : "Murdering Goyim is like killing a wild animal".

2. Abodah Zara 26b  "Even the best of the Gentiles should be Mo . . . . Software

3. Sandhedrin 59a :A goy ( Centile ) who pries into the law ( Talmud ) is quilty of death."

4. Libbre David 37 :" To Communicate anything to a Goy about our religious relations Would  be equal to the killing of  all Jews, for if the Goyim knew what we teach about them, they would Kill us openly."

5. Libbre David 37: " If a Jew be called upon to explain any part of the rabbinic bokks, he ought to give only a false explanation. Who ever will violate this order shal be put to death,"

6. Yebbamoth 11b : "Sexual intercourse with a little girl is pernitted if she is three years of age"

7. Schanouth hag 6d " Jews may swear falsely by use of subterfuge Wording."

8. Hikkoth Akum x1 :" Do not save Goyim in danger of death."

9. Hilkkoth Akum x1 :" Show no mercy to the Goym." www.Google.dk


IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ...    1.

www.youtube.com/watch?v=M5f8v5RL1CU3. dec 2011 - 224 min. - Uploadet af YHWHisSALVATION4ever
IS THERE A GOD? WHO IS GOD? Part 1/2 WARNING! THIS VIDEO CONTAINS GORE & RAW UNCUT ...

 Find selv flere af de Vers som findes i THE TALMUD. På you Tube.

 Søg evt.  2. timer 40 minutter = inde i filmen ???

THE TALMUD,s ( KABALA  eller KABBALAH ) Vender de historiske sandheder på hovedet = og gør = Sandhed til Løgn = og omvendt.

Som = Winston Churchill = har udtalt = Vinderen skriver historien.

Det Vinderen skriver = bliver derfor til de historiske sandheder.


Hvem vandt Borgerkrigen i USA i 1776 ???  Tabte de ( Kristne i USA ) denne ( The Party krig ) ???  Blev USAs Revolution ( Udgået fra Boston ) erobret ovenfra af fri-murere ( freemasons ) ???

 

226 - The UN & the Occult Agenda / Total Onslaught - Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=fSNU-jlHkDs12. okt 2011 - 88 min. - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/139/226-the-un-and-the-occult-agenda/ http:// amazingdiscoveries.org/

 Lad os lige mindes vore = Danske og Nordiske = forfædre = Vikingerne = TAK

Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk ...

www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ
28/02/2011 - Uploadet af markandodk
Musikvideo hvor MARKANDO synger deres version af Lygtemandens sang af Finn Molsted. 2011 www ...
 

 Mit råd = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Why Jews Must Believe In Jesus - YouTube

www.youtube.com/watch?v=QA4BcUhEYP8
27/01/2013 - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 

  Brother Nathanael· 163 videos


 HVAD ER = DJÆVELENS = LUCIFERS = DNA ???

War on Islam: Albert Pike, General, KKK leader, 33 Degree Mason ...

www.youtube.com/watch?v=rYXCB4Jw6H4
15/11/2011 - Uploadet af FacelesswithEyesOpen
War On Islam: Uploaded by Oisin29 on Oct 29, 2011 All 3 WARS EXACTLY Predicted In 1871 By Mason ...
 

Three World Wars in 1871! Albert Pike's - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nVdaigeuM70
12/04/2009 - Uploadet af superfar2
2:33. Watch Later United Nations Occult Agenda Exposedby kytekutterFeatured 6,309 · 10:52. Watch Later ...
 
JESSE VENTURA SAY = THINK and THINK AGAIN

Statue of Liberty - An American Icon - YouTube

www.youtube.com/watch?v=v04X34AyiYA
08/08/2009 - Uploadet af watchman4wales
The most famous statue in the world is not quite what she seems to be! Discover what her blazing torch ...
 

Flere videoer for Statue of Liberty - An American Icon »

STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT ...

www.youtube.com/watch?v=DrTuT7szqOE
20/12/2010 - Uploadet af ricthuse
STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT LUCIFER: Featuring MARK DICE. ricthuse·2 ...
 

Flere videoer for The Statue of Liberty Was Built to Secretly ... »

 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 

 


 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

Et spørgsmål til Danmarks Præster

Har Bibler her på Jordkloden været udsat for massiv Censur i over 1700 år  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

  http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE