PROLONG DETENTION


Præsenteret her 14 august 2012    www.Kulturkloeften.dk

PROLONG DETENTION  = NY OBAMA LOV I USA = PRÆSENTERET HER =


                  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... police state america. prolonged detention with no judge jury or ...

 www.wikipedia.dk  www.Google.dk   www.wikipedia.net  www.endtime.net

 Fra = Thomas Evangeliet = fundet i 1945.

(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

www.danskkultur.dk      www.danskkulturdebat.dk    www.Tagryggen.dk

Hvem siger Tiden bevæger sig = bare fordi vi mennesker laver en kalender = eller flere ???

Måske lever vi bare midt i evigheden ???  Hvilken dansk Videnskabmand har svaret ???

HVAD ER = FRIHED  =  FAKTA ELLER EN IDE  =  I  USA ???

Der kom et forfatningstillæg til i = USA = 1791  OM =

Religions-frihed

Ytringsfrihed

Forsamlingsfrihed

USA = har Frihedsgudinden i New York = så = USA = har masser af frihed.

Så er spørgsmålet = hvad gemmer der sig under dette slogan =

FRIHED  LIGHED og BRODERSKAB ???    Order of Death  

Betyder det = Frihed og Lighed for Gay = der er medlem af broderskabet i = Bahimien Grove Club = der må gøre hvad  loven tillader = den lov de selv skriver ???

HVAD BETYDER = PROLONG DETENTION ???  måske = 10 års fængsel uden anklage og ( uden rettergang ). Som = Jesse Ventura  = siger =  Think Again.

Hvad siger Maya kalenderen om år 2012 = og Fremtiden  ??? 

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... police state america. prolonged detention with no judge jury or ...

HVEM SKREV DREJEBOGEN TIL = PROLONG DETENTION = OG I HVILKET ÅRSTAL ???

En udtalelse af = James Warburg = 17. februar 1950 = lød sådan.

I vil få en Verdensregering = hvad enten i bryder jer om det eller ej. Enten ved erobring eller samtykke.

Dette tyder på = at drejebogen til (  PROLONG DETENTION ) er skrevet før 1950.


Kan det være = Frimurer = Adam Weishauph = der skrev manuskriptet før 1776 ???

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

 


OPLÆG TIL = ONDSKAB = HVORDAN GØRES DET ???

Her er min mistanke = som naturligvis kan være fuldstændig forkert ??? 

Det begyndte i det 1600 århundrede med det såkaldte ord = "oplysningstid" = hvor = dette ord skulle udskiftes med det gældende Kristne ord = Sandheden = blev brugt. Ordet = "Oplysningstid" = har så erstattet ordet = Sandheden = fra år 1600 = med det formål at fremme disse tre ord = Frihed Lighed og Broderskab = hvilket i Virkeligheden er Friheds-ordene for ( Gay )  ( Bøsser ) der er medlemmer af en af Fandens Hekse-kulter. Dette lyder vildt usansynligt = så kan det nu også passe ??? Denne film = Produceret af ( Alex Jones ) bestyrker denne = min = mistanke. Når man ikke kender  ( Sandhederne ) så kan et folk = ikke kende forskel på = Løgne og  Sandheder = og derfor  kan et folk  lokkes i Krig på et falsk Grundlag. Men først lige filmen optaget af den meget ihærdige = Alex Jones Order of Death  Alex Jones = har iøvrigt disse hjemmesider =

www.PrisonPlanet.dk   www.infowars.dk  www.PrisonPlanet.Com  www.infowars.Com

ANALYSEN AF ORDET = OPLYSNINGSTIDEN = ER DIN OPGAVE

 

Illuminati-ordenen var et hemmeligt selskab stiftet 1. maj 1776 i Ingolstadt i Bayern i Tyskland af den tidligere frimurer Adam Weishaupt. Selskabets aktiviteter gik ud på at arbejde for = at implementere =  (( Oplysningstidens tanker )) og indføre en friere samfundsform = der især var egnet for borgerstanden[1].

Hvorfor ønskede Frimurer-ordenen = Illuminati broderskabet = en friere samfundsform ???

Kan det være dette svar = Alex Jones = har fundet på dette Link = Order of Death  

Har Oplysningstidens tanker så ført til et friere samfund ??? Her er svaret sandsynligvis et = JA = især for ( bøsser ) ( Gay ) = men hvad er din vurdering ???

Har Oplysningstidens tanker ført til et bedre samfund for samfundets flertal i USA  ???  Her er svaret sandsynligvis et = Nej = men hvad er din Vurdering ???

 


www.wikipedia.dk    www.Google.dk    www.wikipedia.net 

 


Betyder = Prolong detention = at hvem som helst i USA = kan arresteres og fængsles = i op til 10 år = uden nogen form for rettergang  ???

USAs Befolkning = har en demokratisk rettighed til = at finde sig i hvad som helst. USAs befolkning har også en demokratisk rettighed til = at vælge de samme Politikere en gang til. Hvad er så disse Politikeres fremtidsplaner for = USAs befolkning ??? Det kan USAs befolkning - jo kun gætte sig til. Hvad sker der i Virkelighedens verden i USA = der kan inspirere til de videre gætterier ??? 

 

 Scary New Message from Anonymous! - YouTube

Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

Besøg  =  http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.
 


 

FEMA CAMP COFFINS - Investigated - YouTube

www.youtube.com/watch?v=emb_tU4c9m03. jun 2012 - 10 min. - Uploadet af Protecious
GREAT video investigating the Fema Coffins. ... FEMA CAMP COFFINS - Investigated. Protecious ...

 Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk   Første møde fandt sted 1954 i en af = EUs = 27 Nationalstater. Det er min formodning = at ordrerne kommer fra = Vatikanstaten = til = iLLUMINATI = som igen giver ordrerne videre til = Bilderberggruppen = og de grupper og Organisationer som = Daniel Estulin = har nævnt i ovenstående link = der så koordinerer ordrerne = og derefter delegerer dem videre ud = til de 27 National-staters = Regeringsledere.  Sådan formoder jeg det er her i = EU. Det er naturligvis hensigten = at nedlægge samtlige National-staters Regeringer på sigt. De bliver overflødige her i Europa = da ordrer om = forandringer = er hurtigt fremme = ved hjælp af Computere.

I USA = der er Regeringsmagten allerede erobret = og det skete måske allerede i 1776 = da USAs Uafhængigheds-erklæring blev skrevet. Hvad betyder det at have Regeringsmagten i USA ??? Det betyder magt over følgende områder i USA.

 


 

Lucifer's World - YouTube

www.youtube.com/watch?v=0sQhiHwdMXc16. jul 2009 - 8 min. - Uploadet af thementalpatient2005
Video created by FaShoFaSho1212 Visit http://youaretheark.com/

 Flere videoer for Lucifers world »

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

Politik
kultur
lovgivning
Økonomi
militæret
religion
Medie strategi og
Medie-Censur.

Når flere af de mere begavede Personligheder i USA = er forbavsede over mange amerikaneres manglende kritiske sans = på de her nævnte Regerings-områder = så kan det jo skyldes = at den kristne Undervisning af = ( DE 10 BUD ) blev taget ud af undervisningen i USAs skoler mellem 1941 0g 1971. De DE 10 BUD ) i min Bibel på Dansk lyder de således =  

2. Mosebog  Kapitel 20  =  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en ( Nidkær Gud ) . Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

Er det iøvrigt korrekt at = Guds Segl = står i et af disse 10 BUD ) ???

Hvilke bemærkninger har jordklodens Præster iøvrigt om = Guds Segl ???

www.Tagryggen.dk   www.endtime.net

 


Er det Pavernes Vatikan-stat = der har udvandet de 10 bud = ved at overføre de 10 bud fra Bibelen = til den Katekismus = som Katolikker undervises efter = i den Katolske Kirke ??? Er det noget = som vores danske Præster har undersøgt nærmere ??? Det forekommer mig = at de 10 bud = som står i den danske Katekismus = og som  Konfirmander undervises efter i Danmark = virker temmelig udvandede = i forhold til = De 10 bud = sådan som de står beskrevet i den Bibel = og som den Protestantiske ungdom burde undervises efter. I min danske Katekismus = der er fra 1925 = der er De 10 Bud meget udvandet. Hvem har ansvaret for elendig undervisningsmateriale = i den danske Folkekirke ??? Kan det være Danmarks Kirkeminister ??? Hvornår skal Konfirmander i Danmark = undervises efter = de 10 Bud = der står i Bibelen ???  Hvem rykker for et svar = på dette Spørgsmål ???

Kristendommen = er som bekendt forkyndelse af = Sandheden = og Præster der ikke tror på = Sandheden = de burde melde sig ud af = Folkekirken = hvis de  da ikke vil betragtes som Hyklere.


 Besøg evt. Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk  se evt.  skikke og mærkedage

 Besøg evt. også = www.danskkulturdebat.dk  = og læs Paragraf 4. i Danmarks Grundlov.


ELLEN GOULD WHITE  =  er født i USA = 

 

Effata - Ellen G White     ISBN 978-87-7093-034-5  = 253 sider 

 

Enhver der ønsker at være =  Præst = bør efter min opfattelse have læst ( denne bog ) som er skrevet af ( Ellen G. White ) og bærer titlen  =  DEN STORE STRID.

 

Bogen udkom første gang i 1911 = under titlen = The Great Controversy. Findes nu også på dansk i den lange udgave. 476 sider.  ISBN 978-87-994522-5-5 = Er nu også oversat til Dansk.
Ønsker du at købe 1 af disse bøger på dansk  = så kan det gøres på tlf = 96 94 04 11

 Her kan du også bestille bogen = den kommende KRISE = af = A.Jan Markussen

 Denne bog = DEN STORE STRID = er oversat til mere end - 70 sprog - og er spredt over store dele af verden. Så denne bog bør enhver der vil være ( Dansk Præst ) have læst.


 Oplysningstidens tanker  =  bør analyseres nøje.

 Oplysningstidens tanker = bør analyseres nøje = og måske også = om =  disse oplysningstanker = førte til = Den Franske Revolution i 1789  ???  Har disse "Oplysningstanker" banet vejen for = at = Illuminati = kunne overtage og forme = USAs Forfatning = samt få indsat deres egne Præsidenter i USA  ??? Hvad hjælper det = at filosofferne er = Genier = når de ikke må sige = Sandhederne = i Danmark højt på grund af = Censur Paragraf 266b ???

Her er et forskningsområde for = Fremtidens = Historie-Forskere = dem = der søger efter = Fortidens Sandheder. Var det i Oplysningstiden = de fandt på ordene = Morderne og Modernitet ???  Har = Sarah Von Essen = eventuelt en Kommentar til hvornår disse 2 ord = første gang optrådte i det danske sprog = eller bør spørgsmålet eventuelt rettes til = Sprogproffessor = Jørn Lund  ??? Så vidt jeg er orienteret = så anvendes der cirka 22 forskellige sprog i = EU. Hvorfor ??? Det står der vist nok noget om i Bibelen.  Det var vist noget med = Babels-Tårnet. Så måske skrotter = EU = Jørn Lunds imponerende livsværk ???  Danmark er jo et lille og uanseeligt sprog-område = set med = EUs = kraftige Centraliserings-briller ??? EU = kan jo spare meget = ved at nedlægge = EUs = 27 Nationale Parlamenter. Så - hvorfor skulle = EU = ikke gøre det på det rigtige tidspunkt. Der arbejdes jo på langt sigt = når det gælder etableringen af en = New World Order  Det var jo 17. februar 1950 = at James Warburg = sagde disse ord =

I vil få en Verdensregering - hvad enten i bryder jer om det eller ej ; enten ved erobring eller samtykke.

James Warburg - Wikipedia, the free encyclopedia

 

www.wikipedia.dk   www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.Tagryggen.dk

 Sharia finans = jihad Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

PAMELA GELLER  =  EN  TIGERMOR MED 4. BØRN.   

Pamela Geller      Koranen      artikeldatabase.   www.islam-info.dk


Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt ...

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...

 www.RadioHolger.dk   www.Medie1.dk    www.RadioDua.dk   www.DenKorteAvis.dk

 

Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Hvis Nazisterne ikke tabte anden Verdenskrig = som vi har lært i historietimerne = hvad kan det så betyde for Europas befolkninger ???

Det betyder sandsynligvis at Hitlers og Stormufti Haji al-Husseini,s fælles planer = om en udskiftning af Europas befolkninger forsætter ganske som Planlagt. Min vurdering kan naturligvis være fuldstændig forkert. Hvad er din vurdering  ???

 Når du strammer garnet = så kvæler du jo barnet = men hvad er den globale Plan  ???

Kan jordklodens befolkning = reduceres til omkring 500 millioner mennesker = fra i år = 2012  og inden udgangen af år 2021. Er = Agenda 21 = en del af en = New World Order  ???

Det forekommer mig = at jeg har hørt = at både Adolf Hitler og Adam Weishaupt var Kristne - men at de var katolikker. Det er naturligvis muligt = at jeg husker forkert = men hvis det er rigtigt = at de var Katolikker begge to = så er det jo muligt = at de har afgivet det Jeuitiske løfte til Paven = ligesom det har været skik i Vatikanet i over 1000 år = ja = måske igennem flere tusind år ???  Hvem kan vide dette ??? Når det gælder ideologiske facader = så = kan det jo være ligegyldigt = hvilken farve katten har = bare den fanger mus.

 

 Kan Adolf Hitler og Adam Weishaupt have sværget denne hellige Jesuitter-ed til Paven ???

HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15. Februar 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Hvis jeg har forstået = Daniel Estulin = korrekt = så er en sådan hellig ed = en del af det som = Daniel Estulin = kalder for det ( Metodologiske System ) og dette system begynder med den rigtige Person = der sværger en hellig ed = og = som sværger at udføre de opgaver og ordrer = som derefter vil blive givet.  Opgaven kunne jo også være = at starte et nyt Politisk Parti = med et ganske bestemt formål. Desuden vælger den = der leder et Metodologisk System ) Næsten altid sin egen efterfølger.  Nu kan vi jo tage Socialdemokratiet. Så vidt vides = så kom Socialdemokratiets første Formand = Louis Pio = fra USA. Hvad det kan betyde = det kan = Danmarks Kommende generationer = af Historie-forskere allerede nu = begynde at forske nærmere. Er det en ( Frimurer-orden ) der altid styrer Danmarks Partiledere ???  Hvordan bør Politik studeres af vælgerne i USA = Ja - det må USAs befolkning = selv tænke nærmere over  ??? 

 

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube

 

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


 

IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ...

www.youtube.com/watch?v=M5f8v5RL1CU3. dec 2011 - 224 min. - Uploadet af YHWHisSALVATION4ever
IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ON EXPOSED! Pt 1 WARNING GORE ...

 

 
 

 

 

 

 Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE