PATRIOTEN

Præsenteret her = søndag, den 12. august 2012    www.RadioHolger.dk 

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.Medie1.dk


           ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

  VIL DU FORSVARE =  DIT  FÆDRELAND = MED DIT LIV  ???


Censur ordrerne fra 2007  medier og globalisering

http://www.patrioten.org/      www.RadioDua.dk 

 


Hvornår fjerner "Danmarks Folketing"  Censur Paragraf 266b ???

Censur Paragraf 266b = er fra = 1971 = Tilsyneladende med det formål = at forbyde enhver = Sandhed = især om muslimer og islam.

Besøg evt = http://www.patrioten.org/  = og læs = Sandheden = om  = 266b

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4. Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen  =
29. maj  2012

Præsenteret her 10. august 2012 
Censur af = Sandhedens forkæmpere = glemmes ikke.

Torben Mark Pedersen er i dag blevet sigtet for overtrædelse af §266b og konstaterer, at det kun er ”krænkelser ” af religiøse grupper, der fører til sigtelse.  Etniske grupper er det straffrit at krænke.

Politiet har ringet til mig angående paragraf 266b

7. Daniel Carlsen = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/


Enhver der har gået på en Dansk Folkeskole = i de sidste tre til fire generationer = bør ikke forsøge at forstå disse teorier om fortiden = fordi undervisningen efter 1968 er blevet tilrettelagt således i folkeskolen = at de intellektuelle udfordringer ikke udvikler den medfødte intellektuelle kapacitet. Et af 68 generationens undervisningstricks = ud over undervisningen ikke har været  individuelt intellektuelt udfordrende fra cirka 1968 og i flere generationer frem - det skyldes at formålet ikke er = at skabe begavede elever = men = at skabe religiøse tilbedere = af en gammel religion der = der er flere Tusind år gammel = og hvor dem der ikke gør nytte = for denne religion = de er overflødige.

Personligt kalder jeg denne tilbedelse af moder jord som en levende  frihedsgudinde for Gaia. Dette Gaia Præsteskab = har det religiøse synspunkt = at moder jord skal beskyttes imod menneskers rovdrift - af moder naturens resurser = og derfor skal bestanden af mennesker holdes nede. Det gøres ved - at skabe indre splid i de forskellige Nationalstaters Kulturer.  Først erobrer de regeringsmagten - igennem frimureri = ved hjælp af det Regerings-system som = Daniel Estulin = kalder for det ( Metodologiske System ) som styrerde forskellige organisationer oppefra - dem = der ved hjælp af Nationalstaternes lovgivning = tilsyneladende altid Centraliserer = fordi al magt på jordkloden - skal samles et enkelt sted - nemlig hos den Gudinde = der skal tilbedes. 

Husk dette her kun er tilfældig teori. Måske har det intet med virkeligheden at gøre ???

Denne religion er kynisk på den måde = at disse ypperste-Præster mener - at  bestanden af mennesker skal holdes nede på et rimeligt niveau. Denne Religion = fik erobret = USA = gennem Krigslist da USA opstod i 1776 = og i Frankrig blev Kristendommen udraderet i 1789 = ved hjælp at ordene = Frihed Lighed og Broderskab. 

Denne succes bevirkede = at det Religiøse Præsteskab i USA og Frankrig - ville bygge et hædersminde = for deres Friheds-Gudinde Gaia = og det blev så til = Frihedsgudinden i USA i New York. Der findes en mindre udgave af FrihedsGudinden i Frankrig et sted. Men Frihedsgudinden i New York i USA = ser således ud =

www.wikipedia.net   www.Google.dk   www.wikipedia.dk   www.endtime.net


Tilbeder alle Amerikanere =  FRIHEDSGUDINDEN  i  USA i  New York  ???

 

Frihedsgudinden

VI BRUGER = DEN RELIGIØSE INDFALDSVINKEL - TIL DEN VIDERE ANALYSE

 

Climate-Gate (Alex Jones) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=OPQIm9yXA1I23. nov 2009 - 12 min. - Uploadet af ChangeDaChannel
http://www.infowars.com Hackers break into University emails and uncover the global warming conspiracy ...
 

 Er Frihedsgudindens navn i vores nutid ( 2012 ) for = Gaia ??? =  www.Google.dk 

 

Alex Jones on Climategate: Hoax of all time a global Ponzi scheme ...

www.youtube.com/watch?v=P2153PnMzSw24. nov 2009 - 8 min. - Uploadet af RussiaToday
Police in the UK have begun an investigation into the theft and publication on Russian internet servers of ...

Har de iøvrigt fået = indført = klimaskat i Australien ???  Hvem ved det ???


 Bruger Frihedsgudinden også dæknavnet  Gaia  =     www.Google.dk 

Hvad kan konsekvensen være = hvis USAs Kristne ikke dyrker deres religion og Kristne Gud med den fornødne seriøsitet - hvad sker der så  ???

HER ER SÅ DE TRE FØRSTE BUD = SOM DE STÅR I DE LIDT ÆLDRE = BIBLER.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en ( nidkær Gud ) ( lidenskabelig Gud ??? ). Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.Det ser ud til = at de kristne der levede = da Frihedsgudinden blev bygget = ikke dyrkede deres = Kristne Tro = nidkært nok = for Bibelens to første bud = advarer imod at få bygget et Gudebillede oppe i himlen. Som næsten alle Kristne ved = så er = Kristendommen forkyndelse af SandhedenNu er det interessante spørgsmål = vil de amerikanere = der lever her i 2012 = nu blive straffet = fordi deres amerikanske forfædre for tre til fire generationer siden = ikke tog deres kristne religion seriøst nok ???  Dette her er temmelig alvorligt = når man ser på de konkrete trusler imod = USAs = befolkning. Det ser også temmeligt alvorligt ud = når vi læser i Bibelen = om de sidste tider.  Med fred skal antikrist ødelægge mange.  Læs evt i Bibelen = Daniels bog = Kapitel 8 - Vers 25.  Besøg evt. = www.Tagryggen.dk

HVAD SKER DER I = USA = HER I 2012  ???

Hvad har denne Gaia religions ypperste-Præster så gjort = for = at udmanøvre Kristendommen i USA og i Europa. Efter denne Teori - så har Vatikanet flyttet ( DE 10 BUD )  fra Bibelen over i en Katekismus = og udvandet ( DE 10 BUD ) fra Bibelen så de mistede deres sande samlede kraft. Derefter er disse katekismusser blevet brugt til undervisning = også hos de Lutherske Protestanter = frem for at tage udgangspunkt i Bibelens sande lære.

Desuden har denne = Gaia = Religions ypperstepræster = der tilbeder moder jord = også en stor evne til = at organisere og planlægge det næste Politiske og økonomiske træk = mellem 50 og 100 år - før den konkrete handling kommer til udfoldelse. Frihedsgudindens klimatilhængere = de har iværksat flere ( Metodologiske Systemer ) fra 1776 og frem. Efter denne teori = så har Gaia religionen iværksat disse Politiske ideologier = med dette formål = at få slået så mange mennesker = som muligt ihjel = så disse mennesker ikke generede deres Gudinde = moder jord.

Dette religiøse Præsteskabs opgaver ( har ifølge deres tro været ) at reducere jordklodens befolkninger til et passende niveau. De har så oprettet Kommunismen = Nazismen = Socialismen = Humanismen = Nihilismen = hvor Nationalismen kunne bruges til at få kristne = til at gå i krig mod andre kristne.  Det ved hjælp af trågede ideer om = at det var modparten = de andre = der var de onde.

Ideologien Kommunismen i Rusland = myrdede sine egne landsmænd i Gulag-lejre. Mao i Kina = havde en kulturrevolution = der dræbte mange Kinesere = inden et-barns-Politikken også har reduceret Kinas befolknings-antal.

Pol Pot = var vist nok fra Campodia = fik også myrdet mange landsmænd.  Hitler og Ruslands krig = havde også til formål = at få reduceret jordklodens befolkning til et passende antal. Nogle af Hitlers videnskabsmænd forskede i = hvordan bestanden af mennesker kunne holdes nede = ved hjælp af videnskabelige metoder.  Så - hvis vi ser på de Krige som = USA = har ført fra 1776 og frem = så kan motivet have været religiøst = med det formål = at reducere bestanden af mennesker her på jordkloden.  Hvad er så en rimelig bestand af mennesker her på jordkloden ??? Hvad er din vurdering ??? Hvem skal vurdere dette ???

Besøg evt   http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

 Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

Besøg også  www.Medie1.dk  og lyt til = Anders Bruun Laursen


ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Når ordet Palæstina nævnes - så tænker jeg lidt over - vores danske presses store interesse for Palæstina. Findes der en speciel ideologi eller religion som har - EUs -store interesse ???

Hvad ved Danmarks journalister om = David Meir-Levi ???

Personligt ved jeg ikke = hvad der skete = før jeg blev født i 1945 = men hvis jeg skal gætte på = hvad Hitler og Hajj Amin al-Husseini = kan have talt om før 1945 = så kunne det være hvordan = religionen islam = kunne erobre = EUs = 27 Nationalstater ved hjælp af Krigslist ???  Min vurdering kan naturligvis være forkert. Hvad er din vurdering ??? Der findes dog advarsler = til de 27 Nationalstater i = EU

 

EU = har også en omfattende = Censur-Protokol = Typisk for Diktaturstater.

 

                               

 

Hvor lang tid har denne befolknings-udskiftning af Europas befolkning foregået  ???

 


 

NU KOMMER VI TIL NOGET = SOM JEG MENER ER RET INTERESSANT

Det er = Charlotte Isebyt,s = udtalelser om = at Nazisterne ikke tabte krigen.

Du kan finde flere af hendes udtalelser på = You Tube = gennem = www.Google.dk 

 

Charlotte Iserbyt: Secrets Of Skull And Bones Blown Wide Open 1/4 ...

www.youtube.com/watch?v=h58oYvHPztQ4. nov 2011 - 15 min. - Uploadet af TheAlexJonesChannel
Daughter of Bonesman Charlotte Iserbyt lifts the veil on the mysterious secret society Paul Joseph Watson ...

Nazisterne tabte åbenbart ikke WW2 - krigen. De lader bare socialdemokraterne gennemføre Nazisternes Politik. Som Kinas Formand Mao har sagt = det er lige meget hvilken farve katten har = bare den fanger mus.  Eller som = Winston Churchill har sagt = Det er vinderen der skriver historien. Som de har sagt det i Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk 

"den der ikke vedkender sig sin fortid - forstår ikke sin nutid - og har ingen fremtid".

Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt ...

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...
Hvis = Sandheden = skal sætte os fri = så må vi lede efter = Sandhederne.
Så jeg glæder mig til = at der kommer et Politisk Parti = med dette slogan =
 
FREM MED SANDHEDERNE
 
Den værste Løgn af dem alle = den er = Fortielse =  af = Sandheden
 
Hvem er bange for = Sandhederne  ???   Aviserne måske  ???  
 

LIDT OM = MEDIERNES HEMMELIGE CENSURMØDER

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut.    Læs personligt resten her =medier og globalisering


 
 JESSE VENTURA SAY  =  THINK AGAIN   =   www.wikipedia.net   www.Google.dk 
 

Climate-Gate (Alex Jones) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=OPQIm9yXA1I23. nov 2009 - 12 min. - Uploadet af ChangeDaChannel
http://www.infowars.com Hackers break into University emails and uncover the global warming conspiracy ...
 
 

Alex Jones on Climategate: Hoax of all time a global Ponzi scheme ...


Besøg evt. =  www.PrisonPlanet.dk

Har de iøvrigt fået = indført = klimaskat = i Australien ???  Hvem ved det ???

 DE SKJULTE SANDHEDER MÅ FREM  =  DE VIL GØRE EDER = FRIE
 
Det er en ( UBEKVEM SANDHED ) at Klima-opvarmning er Politisk bestillingsarbejde.
 
Lyt evt. til hvad = Anders Bruun Laursen = siger på = www.Medie1.dk 
 
Planlægges der en global ( KLIMA-SKAT på det næsteKLIMA-TOPMØDE ??? 
 

NÆSTEN FYRRE ÅRS SKJULTE  = SANDHEDER = DE MÅ FREM I LYSET
 


Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ 


 
Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens energi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,


"Zions Vises Protokoller"  findes under = Illuminatis Protokoller.

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.


Disse to ord = Creation destruction = brugte = Alex Jones = på denne Video = Order of Death  

Hvem ved noget om = Kreativ Destruktion = Jo =  Joseph Schumpeter = Citat.

Joseph Schumpeter er berømt for sine teorier om entrepeneurs (The Theory of Economic Development, 1911) samt sin udvikling af begreberne kreativ/adaptiv respons og kreativ destruktion. Han mente, der er to måder, hvorpå man kan reagere, når der sker en ændring/udvikling: Adaptivt eller kreativt. Med adaptivt forstås, at man reagerer traditionelt -man tilpasser sig ændringen. Med en kreativ respons forstås, at man reagerer ved at gøre noget andet, end man umiddelbart kunne forvente -noget andet end man plejer at gøre. En kreativ respons kan med andre ord ikke forudses, og vil skabe (ændre) de efterfølgende begivenheder for altid.

Med kreativ destruktion forstås, at man ødelægger/nedbryder en "gammel" måde at gøre ting på, fordi man har fundet en ny måde at gøre det på.     Citat slut.

Hedder den nye måde at gøre tingene på for en = New World Order ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.PrisonPlanet.dk 


 Oversættelser fra min ( Røde Fremmedordbog ) ( korte oversættelser )

Kreativ = aktiv evne til forandring.  Kaospiloter udviser aktive evner til forandring. Destruktion = ødelægge helt = tilintegøre.

ADAPTIVE FORANDRINGER = da adaptive sker langsomt = så kan ønskede forandringer i samfundet ske ved = at omgivelsernes struktur forandres så langsomt = at de mennesker der bor i et sådant område = ikke opdager disse forandringer i deres hverdag = fordi Nationalstatens Lovgivningsapparat = er styret gennem det ( Metodologiske System ) der
styrer organisationernes og Topledernes dispositioner = og dermed den førte Politik i den enkelte Nationalstat - her i Europa. Hvis jeg har forstået udtalelser hørt på = DR = korrekt - så kaldes = Adaptive forandringer = for = Adfærds-regulering. = på = DR. Jeg kan jo have hørt forkert. Hvad siger = Sarah Von Essen = fra sprog-minuttet. hedder det = overtale = eller hedder det at = tale over sig ???
 
 
LIDT GLOBALT GÆTTERI
 
 Her i Europa = der har Illuminatis valg = tilsyneladende været at bruge ( Adaptiv destruction ) = ( langsom tilpasnings-ødelæggelse - af de bestående National-stater ) Her i Nationalstaten = Danmark = gøres dette gennem lovgivning = hvor hver enkelt lov = den tilsyneladende er ( et gode ) for den lokale befolkning = men disse gode love sammenlagt = fører frem til den ultimative ondskab. Dette gætteri = på det danske folks fremtid = som hjernevaskede Zoombier = kan naturligvis være helt forkert ???  Alligevel =
 
Sandhederne må frem = også de = ubekvemme sandheder = og der er mange.
 
Derfor må det nye  initiativ som ( Kaj Vilhelmsen ) præsenterer = på Patriotens hjemmeside hilses velkommen med stor glæde for = Sandhedens = tilhængere. Der må være Plads til = at debattere = Virkelighedens  Sandheder = i et Forum = uden om de større medier = der jo er blevet rost af ( David Rockefeller )  for deres = Fortielser  = af  væsentlige = Sandheder =  over for deres betalende abonnenter. Som = Jesse Ventura = siger = Think again = så måske var det en ide - at afbestille sin avis = og i stedet bruge pengene til støtte for = Patriotens =  seneste initiativ. Hvorfor holde en avis - der ikke engang aner = at Virkeligheden eksisterer ???   http://www.patrioten.org/   så læs igen = og gør som = Jesse Ventura = siger = Think again = tænk een gang mere.
 
 www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6. FILM = på = DR = tænk så lidt dybere over hvad disse ændringer og love betyder ( sammenlagt ) for dine børns fremtid.
Har Danmarks skolesystem = fået dit barn til at tænke som en Zoombie = med ønsket om hjernedødt = at tilbede den samme afgud = som alle de andre tilbeder ??? Et kort spørgsmål  = hvad gør det danske skolesystem = ved dit barn = eller dine børn ??? Er de udsat for ( Adaptiv destruktion ) igennem det danske skolesystem ???
 
Hvem fortæller Danmark de ( Ubekvemme Sandheder ) det gør = www.RadioHolger.dk
 

tlmsen                                                                        5. august 2010

I Danmark er der heldigvis ingen tradition for at have politiske fanger, og alligevel bliver stadig flere danskere dømt og fængslet for offentligt at have udtrykt en holdning, der er i modstrid med den såkaldte offentlige mening. Jeg er selv en af dem, og min store forseelse var, at jeg i en lokalradio i 2006 sagde, at libanesere med et dansk pas ikke er danskere men blot danske statsborgere. Det var en forbrydelse at sige det, mente Byretten og Landsretten bekræftede det senere, for denne oplysning må

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE