POLITISK MÅLSÆTNING

Præsenteret her 12 august 2012    www.Kulturkloeften.dk

National-staternes Globale Frihedskæmperes = Globale Politiske målsætning. Den er følgende =

( UNs = FNs ) Kommende Globale Ensretnings - lovgivning ( ser sådan ud ) og disse menneske-rettigheder i islam  = der er baseret på = islams sharia-lovgivning skal udskiftes. Det er hvad National-staternes globale frihedskæmpere bør kæmpe for.

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


               ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                  VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


LØGNENS RELIGIONER  og løgnagtige POLITISKE IDEOLOGIER  skal bekæmpes med = Sandheden. Derfor er det Politiske Motto = ( Alle Sandheder skal frem )

( UNs = FNs ) = nye lovgivning skal se således ud =

 

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en ( Nidkær Gud ). Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 Alle der frygter = Sandhederne = de er sandsynligvis = Løgnere ???  

Det bør ikke være = Løgnere = der styrer jordkloden = eller hvad ???


Er ( FN = UN ) en ( Global Censur Centralhvilke løgne skal skjules ??? 
 

medier og globalisering    www.endtime.net  www.Medie1.dk

Censur ordrerne fra 2007 = bliver de efterlevet her i 2012  ???


Videoer til et delt folk   =  Morten Uhrskov Jensen = har skrevet denne bog.

 
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte    Citat

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU  bestemmer nådesløst vores  familiesammenføringspolitik

.Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores  flygtningepolitik,

og 
FN  beslutter, hvem vi skal tildele   statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.


HVORDAN GENNEMFØRER = EN NY VERDENSREGERING = DISSE 7 LOVE ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

ER DETTE OPSKRIFTEN PÅ EN = New World Orders = Fremtid = ??? 

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube

 

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 


 Hvem giver ordrerne til den ( Globale Censur ) sker ordrerne igennem = Bilderberg ???Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/      www.Sagenskerne.dk      www.RadioHolger.dkDa denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens Vand og energi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,


 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE