1. Det står i Bibelen

Præsenteret her 11. august 2012    www.Tagryggen.dk   www.endtime.net  www.Google.dk

DEN KRISTNE GUD  =  ER EN NIDKÆR GUD = DET STÅR I MIN ÆLDRE BIBEL.

Som bekendt så er = KRISTENDOMMEN forkyndelse af SANDHEDEN = og = SANDHEDEN = findes som bekendt i Bibelen - hvis eller når man er i tvivl om et eller andet. Jeg har været i tvivl om = hvilke = ( 10 bud ) = der er de rigtige = dem der står i min Bibel = eller dem der står i min Katekismus = trykt på = Gyldendals boghandel København 1925 ( 288. Oplag. ) Ved Biskop C. F. Balslev = Luthers Katekismus. Dette står i min bibel. Stor respekt for Luther.  Oversættelsen fra Bibelen til denne Katekismus dumper. Er DE 10 BUD ) forfalsket af Pavens Jesuitter ???

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en ( nidkær Gud ) ( lidenskabelig Gud ??? ). Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


Jeg ved ikke = om det var = ( DE 10 BUD der står i Bibelen = som menighederne i USA kendte da = Frihedsgudinden i New York = den blev bygget = eller om det var de fordrejede ( DE 10 BUD ) som står i Luthers Katekismus = som USAs befolkning kendte = da Frihedsgudinden i New York blev bygget ???

 


I en lidt ældre Bibel = der lyder ( Guds bud ) nummer 2 således =

2 Du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede af det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vandet under jorden

( 3. Mos. 26,1 5. Mos, 4,15-19 ! 27,15. )  ( bud nummer 2 forsat )

du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg  Herren din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde led straffer fædres brøde på børn af dem som hader mig.

( 2, Mos. 34,7.14. 3 Mos. 26,39. 4.Mos. 14,18  5.Mos,7,9 f. Sl 103,17f. Nah. 1,2. - 5. Mos, 24,16. Jer. 31,29 ff. Ez. 18,19ff. )  ( bud nummer 2 forsat )

men i tusind led viser miskunhed mod dem der elsker mig og holder mine bud !

 

Denne oversættelse er Autoriseret ved KGL. resolution 16. december 1931


 I min nyere Bibel bruges ordet ( Lidenskabelig ) og i min lidt ældre Bibel bruges ordet ( Nidkær ) og så er det = at der i min hjerne dukker dette spørgsmål op =

Hvem kan være interesseret i religiøse og juridiske fiflerier ??? Måske er alt bare ligegyldigt = ifølge vor danske Politikeres indfaldsvinkel = og = Folketingets Folkekirkes Kirkeminister ??? Nu - er det også interessant = hvordan = USAs befolkning = opfatter disse juridiske fiflerier ???

Læs evt. om Folketingets Folkekirke på dette link  =  www.danskkulturdebat.dk 


 FRA = LUTHERS  KATEKISMUS =  1925  (  DE 10 BUD  )

EN LÆREBOG = FOR DEN UKONFIRMEREDE UNGDOM

Autoriseret til Brug i Skolerne og ved Konfirmationen

1. Du må ikke have andre Guder

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds Navn.

3. Kom hviledagen i hu , at du holder den Hellig

4. Ær din Fader og din Moder

5. Du maa ikke slaa ihjel.

6. Du må ikke bedrive Hor

7. Du maa ikke ajæle.

8. Du maa ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.

9. Du må ikke begære din Næstes Hus.

10. Du maa ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din Næste til.


 

Dette lyder jo meget rigtigt = men = måske er ( DE 10 BUD ) blevet udvandet juridisk så meget i ( Luthers Katekismus ) i ( BUD NR 2  ) og i ( BUD NR 4 ) at forståelsen for ( DE 10 BUDs ) samlede virkning i en Nationalstat = ikke mere lever i det danske folk = og denne forståelse = er måske også forsvundet i andre forhenværende Kristne Nationalstater = på grund af juridiske fiflerier - gennem tilsyneladende meget små juridiske fiflerier ???  Disse små juridiske fiflerier har tilsyneladende stået på  igennem flere århundreder  = i de tidligere Kristne Nationalstater. Om dette er sket tilfældigt eller planlagt = det er jo svært at afgøre = for menigmand. Det kræver nok en teologisk Præste-uddannelse = for at få et overblik over konsekvenserne af disse = juridiske fiflerier = indenfor den religiøse verden = for Vestens Nationalstaters lokale befolkninger ??? 

Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk = har denne udtalelse =

 "den der ikke vedkender sig sin fortid forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Da Danmark har været en = Kristen Nationalstat = i over 1000 år = så er tiden måske inde til = at ( Danmarks Nationale befolkning ) begynder at granske i vores fælles fortid = ved at læse noget mere i Bibelen = for at forstå vores Nutid = og for igen at have håb om en bedre fremtid - især for de kommende generationer ???  Beviset på - at Danmark har været en Kristen Nationalstat i over 1000 år = det kan ses på dette link = www.fortidensJelling.dk  Hvordan det har lykkedes vore = danske forfædre = at være en Kristen Nationalstat i over 1000 år ( det ved jeg ikke ) men mit gæt det er = at vore danske forfædre har brugt = Sandheden = som et = Nationalt skjold = hvor der ikke var muligt for at = løgnens religiøse tilhængere = at finde grobund og væksmuligheder for deres = løgne-ideologier. Der skete åbenbart en forandring efter år = 1776 = hvor ordet ( Sandhed ) globalt set = blev erstattet med ordet = frihed.  Så hvad er = frihed = og for hvem ???

Vore Politikere har åbenbart glemt ordet ( Sandhed ) og selv om = Kristendommen = er forkyndelse af = Sandheden = så tyder alt på = at de fleste af vore = "Danske Præster" = foretrækker at bruge ordet = frihed = frem for ordet = Sandhed = Så igen = hvem betyder ordene = Frihed og Lighed og Broderskab = noget specielt for.  Efter vore Folketings-Politikere - har valgt at gøre = Bøssers sexuelle forhold = til et ægteskab = og dermed har gjort Danmarks Folkekirke til en = Bøsseklub = så har jeg Personligt taget konsekvensen = og jeg  har derfor meldt mig ud af Danmarks tidligere Folkekirke = som nu er = Folketingets kirke.  En sådan beslutning kan være svær = for de kristne = hvor deres forfædre gennem mange generationer er blevet begravet på Danmarks Kirkegårde. Mit personlige valg har været lettere = fordi jeg er en ungkarl fra 1945 - men en udmeldelse af Danmarks Folkekirke = bør andre kristne måske også overveje. Der findes jo Kirke-samfund i Danmark = der holder Gudstjeneste på den rigtige sabbat = ( analyser evt. Bud nr. 4 lidt nøjere )  og så bliver man heller ikke mistænkt af sine Naboer = for at man støtter op om = Folketingets nye = BØSSE-FOLKEKIRKE.


 Hedder USAs Frihedsgudinde i New York for = Gaia  ???   Order of Death  


Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

www.wikipedia.dk   www.Tagryggen.dk  www.Google.dk 


 TO SLAGS KRISTENDOM = KATOLSK og LUTHERANSK

Det som Kristne i Danmark og i alle de 27 Nationalstaters befolkninger i EU bør vide = det er forskellen på Katolikker og Protestanter = og hvori denne forskel består. Dette er muligt ved at læse denne bog med  = Titlen = DEN STORE STRID = hvor fordi bogen af Ellen G. White kan bestilles på dansk på dette telefon-nummer = 96 94 04 11

Der findes 2 udgaver af = den store strid = ( 253 sider ) og ( 476 sider )


af   ELLEN G. WHITE   ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

Desuden kan man også ( der ) bestille bogen ( den kommende KRISE )  af A. Jan Marcussen Thompsonville, IL 62890  USA = P.O. Box 68 ( på dansk ) 96 94 04 11

www.freemantv.com 


DETTE STÅR IKKE I BIBELEN

 

HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

 

Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

 

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

 


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 

Hvad står der i Bibelen om de sidste tider ??? Hvad ved Danmarks unge om det ???

 

Jeg mener at både = Hitler og Adam Weishauph = var Kristne = men at de var = Katolsk Kristne = hvilket åbner op for den Mulighed = at de begge havde sværget Jesuitter-eden = som i Vatikanstaten administreres af den sorte Pave.

LÆG OGSÅ MÆRKE TIL - AT AL KATOSLK MAGT ER = CENTRALISERET = I VATIKANET.


DECENTRALISERET  RELIGIØS  KIRKEMAGT.

Læg også mærke til = at Danmarks kirkers religiøse magt = er spredt ud over hele Kongeriget Danmark = med det formål = at få det Kristne Budskab = bragt ud til hele Danmarks befolkning. Hvis de bliver forsvaret = så kan de igen overtage den manuelle registrering lokalt af Danmarks befolkning.

JESUS = HAR SAGT= JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

Læs evt. = Johannes Evangeliet =  Kapitel 14.  Vers 6.

         

DER FINDES OVER 2600 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv.
Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ???

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase   Hvor er du døbt ???

  På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2600 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland Danmark - og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

   
      
 • Når Danmarks Folketing er nedlagt af = EU = hvilke præster skal så ansættes = senere = for at regere og forkynde Bibelens evigyldige = Sandheder ??? 
 •  

 

 ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Havde de aftalt at udskifte Danmarks og Europas oprindelige befolkninger ??? Er forsættelsen af denne  Nazistiske arbejdsopgave = bare blevet overtaget af =  EU ???

 

Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt ...

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...

 www.RadioHolger.dk   www.Medie1.dk    www.RadioDua.dk   www.DenKorteAvis.dk

 www.wikipedia.dk  www.Google.dk   www.wikipedia.net  www.Tagryggen.dk   


 Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???  www.Medie1.dk 


 http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 


 

EU = har også en omfattende = Censur-Protokol = Typisk for Diktaturstater.

                               

Hvor lang tid har denne befolknings-udskiftning af Europas befolkning foregået  ???


 http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU     www.forfulgt.dk


 JESUS = HAR SAGT= JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

Er Slægtsforskning noget for dig - og din familie  ???

         

DER FINDES OVER 2600 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv.
Har du en anden vurdering af =  Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af =  Danmarks Kulturarv ???

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase


  På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2600 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

   
      

Besøg evt. = Grundlovsforeningen =  www.danskkultur.dk   =   Husk  =  hvem du er. 

Husk hvem = du er = Husk hvad du står for = Sandheder  eller  Løgne ???

 


 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE