INDFLYDELSE

INDFLYDELSE www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her  6.  august 2012     www.endtime.net     www.Kulturkloeften.dk 

www.wikipedia.dk    www.Google.dk    www.wikipedia.net 

HVEM HAR STOR INDFLYDELSE = PÅ DENNE JORDKLODE ???

 


          

                ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

       VIL DU FORSVAREDANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV  ???

 


 LÆS EVT.  DANMARKS GRUNDLOV = PÅ DETTE LINK =    www.danskkulturdebat.dk 

Kan det blive nødvendigt = at forsvare = Danmarks Grundlov = med sit liv = og i givet hvorfor ??? For at du kan bedømme = om du vil forsvare = Danmarks Grundlov = med dit liv = så kan det være nyttigt at kende Grundlovens betydning = for det danske folk = som har været et Kristent folk i over 1000 år. Det gør Paragraf 4. interessant

Se beviset her = endda med Kongerækken =  www.fortidensJelling.dk 


 FORSVARSKAMPEN GÆLDER DETTE  =  MÅ VI VÆRE DEM VI ER  ???

Personligt er jeg = Kristen = og har den overbevisning = at livets evige Sandheder står i Bibelen. Det, at være Kristen betyder efter min opfattelse = her i Danmark = at Kristendommen har haft og har afgørende indflydelse på os danskeres daglige vaner = og vores danske skikke og højtider. Da vores danske Kultur ( vores danske daglige vaner ) har været under indflydelse af Kristendommen i over 1000 år = så har vi danskere efterhånden en så rig kultur = at kvinden i familien = hjemmets overordnede familie-chef ikke formår at samle familien om alle de danske skikke og højtider der findes ???  Hvad mener jeg så med det ??? Det er svært at forklare kort = så derfor vil jeg anbefale et besøg på denne hjemmeside = begyndende med disse overskrifter = Skikke og højtider = så mit spørgsmål er = hvem vil forhindre os danskere i forsat = at være dem vi er ??? Jo - det er dem - der har magt til at udøve ( Global Indflydelse ) Hvis denne ( Globale magtelite,s ) beslutninger = ikke er i overensstemmelse med Bibelens Sandheder = så er det en flok løgnere = der styrer denne jordklode. Dette er så mit standpunkt.  M.V.H.  Poul Leo Nielsen.

www.danskkultur.dk    Hvem har = global indflydelse  ???

Det er der mange der har. Emnet er så stort - at jeg må begrænse mig. Det som jeg vil gøre = Unge Kristne = opmærksom på = det er frimurer-loger og Vatikanstaten. Vatikanstaten med Paven i spidsen = ønsker en global religion = som er gældende for alle folkeslag på jordkloden. Her i Danmark = der har vi så i vores = Danske Grundlov = Paragraf 4. = der forsat sikrer os danskere den rettighed = som Grundtvig tilkæmpede sig = nemlig retten til = selv at eje en Bibel = og retten til selv at læse i den = og retten til selv = at analysere Bibelens ord. Disse rettigheder vil fortolke Bibelens ord = vil = Pavedømmet = tilsyneladende have tilbage igen. Kun = Sandheder kan gøre en fri. Kort sagt = Kristendommen er forkyndelse af Sandheden = og de mange sider som sandheden har = både = Politisk - økonomisk - Juridisk - Kulturelt - militært - religiøst og medie-mæssigt.

DEN GLOBALE KNAST = for en = New World Order

Den globale Knast = for denne nye Verdensregerings globale religion = det er tilsyneladende Paragraf 4. i  = Danmarks Riges Grundlov af 1953 ??? Derfor har ( hvis jeg har opfattet sitivationen korrrekt )  Illuminati = gennem = organisationer i Bilderberggruppen = givet ordre til = Helle Thorning-Schmidt om = at hun skulle ansætte en bestemt hedning som Kirkeminister og en tidligere = Kaos-pilot som kulturminister. Som bekendt så har Frimurer-ordenen illuminati et ordsprog der hedder ( Orden ud af Kaos ) Desuden mistænker jeg Vatikanstaten = med Paven i spidsen = for at kontrollere = både islam og illuminati = gennem det ( Metodologiske System ) som bruges af Frimurer-loger. Denne ordre bliver efter min opfattelse givet videre til Politikerne = på et Bilderbergmøde.

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk 

HVAD ER DET RELEVANT FOR ( UNGE KRISTNE ) AT ANALYSERE  ???

Det kan være relevant = at analysere = motivet til = hvorfor = FrihedsGudinden i USA = blev bygget = samt hvilke begivenheder der skete cirka 100 år før = Frihedsgudinden blev bygget i New York i USA. Derefter kan det være interessant at vide _ hvor mange Præsidenter i USA = der har været frimurere = og hvilken indflydelse de har haft på Lovgivningen i USA.  Det som også kan være interessant = for = Unge Kristne = at analysere = det er at analysere hvor mange = Politiske Personer = der er medlemmer af = Overnationale Institutioner = og hvor mange = Overnationale Institutioner = de er medlemmer af  ???

DEN GLOBALE SAMMENSVÆRGELSE = FINDES DEN ???

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... police state america. prolonged detention with no judge jury or ...

www.wikipedia.dk  www.Google.dk   www.wikipedia.net  www.endtime.net

Climate-Gate  ( Alex Jones )

 

Disse personer er  anklaget efter = Censur Paragraf 266b

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4. Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen  =
29. maj  2012

Censur Paragraf 266b  =  indført i Dansk Lovgivning i 1971

Derfor har debatten om Koranens indhold = været udelukket fra det offentlige rum i Danmark = fra 1971 = dengang denne lov blev indført i Danmark - medens den = "Konservative" Knud Thestrup = var Justitsminister i Danmark.

 

Climate-Gate (Alex Jones) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=OPQIm9yXA1I23. nov 2009 - 12 min. - Uploadet af ChangeDaChannel
http://www.infowars.com Hackers break into University emails and uncover the global warming conspiracy ...

 

 Hedder Frihedsgudinden i USA i New York = for = Gaia = se = www.Google.dk  

 Fører det det = Globale Klima-top-møde = AGENDA 21 = til global Klimaskat ???

 

Alex Jones on Climategate: Hoax of all time a global Ponzi scheme ...

www.youtube.com/watch?v=P2153PnMzSw24. nov 2009 - 8 min. - Uploadet af RussiaToday
Police in the UK have begun an investigation into the theft and publication on Russian internet servers of ...

 

Hvad kan Anders Bruun Laursen fortælle om = Agenda 21 ???  www.Medie1.dk

Har de iøvrigt fået = indført = klimaskat i Australien ???  Hvem ved det ???

Prison Planet.com » ClimateGate For Dummies

 


 

Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

Besøg evt. = http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

HVAD ER = GLOBALISTERNES = GLOBALE PLANER ???

Kan det være den = Globale Elites Planer = at nedbringe bestanden af Jordklodens mennesker = ned til 500 millioner mennesker inden udgangen af år 2021 ???  Hvem kan gennemskue dette ???

Så bliver der et spørgsmål tilbage - hvis Globalisterne arbejder for at gennemføre denne = Globale Plan ??? Hvilke = Overnationale Institutioner = skal medvirke til at gennemføre denne = Globale Plan = i Praksis ??? Der vil blive holdt nøje øje = med disse overnationale Institutioners ledelsesmæssige dispossitioner. Er deres ansvarlige ledere med i dette globale komplop = der går ud på at reducere bestanden af mennesker her på Jordkloden ???  Hvis dette er tilfældet = så skal det afsløres. Sandheden = skal huskes.

 

 Forkortelser på = Overnationale Institutioner

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

 

Kan du forestille dig = at alle disse (  Overnationale Institutioner ) styres af en direktør = der er medlem af en af = Illuminatis = mange forskellige frimurer-loger = efter det ( Metodologiske System ) med det formål at opnå den globale Verdensmagt = gennem en ( New World Order ) styret af ( FNs  = UNs ) nye globale lovgivning  ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.


Hvem holder øje med de = Overnationale Institutioners aktiviteter = og deres ansattes gøren og laden = Ja - hvem ved det ???

 

 

 www.endtime.net     www.RadioHolger.dk   ???  www.RadioDua.dk

Dette Globalt inspirerede angreb på Nationalstaten Danmarks selvstændighed = sker også for alle andre National-stater her på Jordkloden. Så der skal holdes godt øje med medløberne.


 Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

"Zions Vises Protokoller" se under = Illuminatis Protokoller.


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE