KRISTEN UNGDOM

Præsenteret her  5. august  2012   www.Kulturkloeften.dk   www.Medie1.dk 

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.endtime.net 


KRISTEN UNGDOMS VIDEN = OM DE SIDSTE TIDER  = HVORDAN ER DEN ???

www.endtime.net    www.wikipedia.net  www.kskolen.dk  www.lifestyletv.dk


 

              ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

       VIL DU FORSVAREDANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV  ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

I Johannes Evangeliet = Kapitel 14 Vers 4 til 7 =  står der følgende i min Bibel =

Thomas sagde til ham : >> Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen ?<<  Jesus sagde til ham: >>

Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; ingen kommer til Faderen uden igennem mig.

Jeg formoder dette også gælder for = Kristne = i både = USA og Danmark og i EU = ja - sådan set for = alle Kristne = på hele jordkloden.

Mener = Unge Kristne = også at = Sandheden = er vejen til = Faderen  ???

Kan enEN UNG KRISTEN Kende = Sandheden = uden at kende ( Guds Lov ) ???

Når lovgivningen forbyder forkyndelse af = de væsentlige Sandheder = i vores tid = hvordan foregår dette så. I USA har en = Hedninge-kult = overtaget USAs Forfatning = og indfører nu de Love = der passer dem. Hvem består denne hedninge-kult i USA så af. Jeg mener svaret  er Præsenteret af = Alex Jones = på dette Link = 

 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dkBesøg evt.
Ales Jones = egen hjemmeside =  www.PrisonPlanet.dk  

Jim Marrs = har udtrykt = at der ikke er noget galt med = USAs forfatning = men med de mennesker = der skulle forsvare = USAs Forfatning = og derfor bør disse Politikere udskiftes ved det næste valg i USA. Hør også den analyse som = Jim Marrs = har af 9/11 = på dette link =

 

911 Truth: Jim Marrs in 10 Minutes - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6H0X-7sDwZE14. apr 2007 - 10 min. - Uploadet af clbackus
Please Visit INFOWARS.COM for the truth about what's really going on....Do it for the United States, Do it for ...

 

HVAD MED = SANDHEDEN = I MUSLIMSKE LANDE ??? www.forfulgt.dk

Vi ved at = Kristne = er forkyndere af = Sandheden = også i de muslimske lande. I de muslimske lande = som vises på denne hjemmeside = www.forfulgt.dk = der er det islams = sharia-love = der er gældende Lovgivning. Hvordan behandles kristne så i de Muslimske lande = hvor islams = sharialove = er gældende ???  Her kan =  Kristen Ungdom = dette vidnesbyrd fra virkelighedens Verden =

BIRGITTE GABRIEL = STIFTER AF  = THE PARTY BEVÆGELSENAct! for America - Home    = Hvad er hendes erfaringer fra Islams Religion ???


Efter min opfattelse = så er muslimer fanger i et = LØGNENS RIGE = hvor islams ( Sharia love ) begyndende med ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) og derefter holder muslimer fanget = som islams præstestabs ( slaver ) blandt andet ved hjælp af denne lov i Koranen der kaldes = Apostat. Se eventuelt under = disse overskrifter fra Koranen = på dette link =

www.islaminfo.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islaminfo.dk    et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = om islams lovlige eller lovpligtigede løgn.

JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Hvordan fungerer Muslimske samfund under islams Sharia-love ???

Her er en beskrivelse af hvordan muslimske samfund fungerede internt  = for over 100  siden = forfattet af = Statsmanden =  Sir Winston Churchill. 

 

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

 

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

 

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

Fungerer muslimske samfund stadig på samme måde her i = 2012  ???

Det er min vurdering at kun = Sandheden = kan sætte muslimer FRI.

Med Venlig Hilsen =  Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest. TheMounteBankExposee·93 videos ...
 

Hvad vil medforfatteren til denne bog sige om = Kristendommen ???

Sam Solomon          Lyt her til  medforfatteren  til denne bog.


MOSKEEN
og dens rolle i samfundet  =  En meget oplysende bog.
Udgivet i 2008     Find den evt. på  http://www.google.dk/ 

Forfatterne er = Sam Solomon og E. Alamaqdisi


 Så har jeg også dette spørgsmål til = Danmarks og Jordklodens = Kristne Ungdom =

Kan Lovgivning der forbyder at udtrykke ( Væsentlige Sandheder ) i det offentlige rum = være med til at udrydde = Kristendommen = fra Jordklodens overflade ???

Kan en analyse af dette spørgsmål af ( kristne Unge ) få ( Kristne Unge grupper ) til at interessere sig noget mere for hvilke love = Politikerne gennemfører = der forhindrer udbredelsen af = Bibelens Sandheder = ??? = enten direkte eller inddirekte ???


HVEM KAN VURDERE ISLAM  =  SET UDEFRA ???

Når man er født som = Muslim = så kan man vurdere = Islams Totalitære system indefra = med familiens mødomskontrol - der fungerer som islams indbyggede militære diciplin-system - men har svært ved at se hvordan = Muhammeds militærlove = der er blevet forklædt som = religion = fungerer i sin helhed - set udefra.  Her må vi nok lytte til = Robert Spencer = for at forstå hvordan = islams Præsteskab =  bliver påvirket af = Muhammeds gamle militærlov i Koranen = som senere er blevet til Koranens sharia-love. Sådan er min Vurdering = som naturligvis kan være forkert ??? Hvad er din vurdering  ???  Men hvad har = Robert Spencer = at sige om islam  ???

 


 HVEM SKAL EVENTUELT UDKÆMPE DENNE = ÅNDELIGE KAMP ???

Hvem skal eventuelt kæmpe denne = åndelige Kamp = og hvor foregår denne åndelige kamp ???  Dette fortæller = Pamela Geller = lidt nærmere om på dette Link =

PAMELA GELLER  =  EN  TIGERMOR MED 4. BØRN.   

Pamela Geller

pamelageller.com/ Cached  -Oversæt denne side
 

 DE = UNGE KRISTNES VIDEN  = OM = ISLAMS FORTID = HVORDAN ER DEN   ???

Muslimsk slavehandel har nu varet i 1400 år | Kristeligt Dagblad

Hvem var slavehandlerne før = den islamiske Religion blev dannet for cirka 1400 år siden ???

 Hvor velorienteret er = Partilederne =  i = Danmarks Folketing = om = islams = fortid  ???

Hvor velorienteret er de ( Unge Kristne ) i Danmarks Folketing = om indholdet i ( The Talmud ) Vil indholdet af denne hellige bogs religiøse doktriner = være den perfekte Religion = for de afrikanske slavehandlere = før Islam ???

Besøg evt = www.oplysningspartiet.dk   www.RadioHolger.dk  www.SagensKerne.dk 


Women = in USA  =  be Happy = der er nu = muslimske samfund = i USA.

Et lille overblik over islams globale udbredelse.
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 


Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans


Er USAs Politiske ledere = og = EUs Politiske ledere = medlemmer af den samme Kult ??? Hvilke Politikere vil du spørge = i den Nationalstat = du er født i  ???

Er der også = EU medlemmer = i denne Satan-Kult =

 

The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

Hvor kommer den = Politiske Inspiration = til Dansk religiøs Lovgivning fra 

The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

 Hvilke Journalister kæmper for at opklare disse interessante = Sandheder 

Daniel Estulin = har skrevet en bog om = Bilderberggruppen.

www.bilderberggruppen.dk    Også med danske deltagere.


HVAD ER = GUDS = FORMÅL MED = BIBELEN ???

Er det Planen = at de mange forudsigelser i = Bibelen = om kommende begivenheder = har til formål at advare os mennesker imod = at træffe afgørelser = der åbner vores = Kristne Samfund = op = for de mange løgnes ideologier og de mange Løgnes Politiske ideologier = der kontrolleres af det ( Metodologiske System ) som ( Daniel Estulin ) har forklaret hvordan fungerer ??? Hvad er ( Unge Kristnes ) vurdering = af formålet med = Bibelen ??? Kan formålet med = Bibelens = mange = Sandheder = være = at give de ( Kristne Unge ) mulighedfor at kunne advare ( Sin Næste ) imod Løgnens Hersker = Satans = mange ugudelige Planer = for at udrydde flest mulige mennesker =  på denne Jordklode ??? KanBibelens Sandheder modvirke og komme = Satans = mange fristelser i forkøbet = og dermed sikre = at flere sjæle = får det evige liv ???  Hvad er de ( Unge Kristnes ) Vurdering ??? Bør de ( Unge Kristne) melde sig ind i et = Politisk Parti = for at beskytte = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = og dermed også for = at beskytte Paragraf 4 = der ud over at give opbakning til Lutherske Evangeliske Folkekirke = også sikrer = Religions-frihed = for alle andre religioner i Danmark.  Er min vurdering bare en påstand = eller er det en Kendsgerning fra det virkelige liv ???  

UNGE KRISTNE = kan analysere Grundloven nærmere på dette Link = www.danskkulturdebat.dk


Engang var Folkekirken = Folkets Kirke = men nu er = Folkekirken = Folketingets Kirke = og = Folkekirken er nu gjort til en = Bøsseklub = der gør homoseksuelle vielser = til "Ægteskaber" ???  Meget tyder på = at dette er sket = fordi mange danske Politikere beundrer = de mange amerikanske Politikeres og Præsidenters Politiske livsstil i USA.

Hvad er de amerikanske Politikeres livsstil så i USA ??? Se evt. filmen igen =

 

The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

 

Jeg har personligt taget Konsekvensen = og har meldt mig ud af denne = Bøsseklub = som de fleste af vores danske = Politiske Partiledere = stadig kalder for en = Dansk Folkekirke. Det kan være et svært valg for ( Kristne ) at melde sig ud af denne = Bøsseklub = der kaldes for Danmarks Folkekirke = fordi mange af de ( Danske Kristne ) har deres forfædre = begravet på = Danske Kirkegårde = Generation efter Generation i mange slægtled.  Vor kristne Gud = er Livets Gud = og ægteskaber skaber normalt liv = og to = Bøsser = skaber normalt ikke = nyt liv = gennem deres sexliv.

UD AF FOLKEKIRKEN = BØR DET OVERVEJES  ???

Har nogle = Danske Kristne = overvejelser om = at melde sig ud af = Folketingets Kirke = der tidligere var en Dansk Folkekirke = så kan disse observationer om ( DE 10 BUD måske medvirke til at = valget af det nye Kirkesamfund = bliver i et kirkesamfund = der holder sine gudstjenester om lørdagen ??? Jeg vil lige Præsentere DE 10 BUD ) som de står skrevet i min Bibel.

Disse ( 10 BUD ) er fundet i min Bibel.

2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Lad mig gøre opmærksom på = at den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Som bekendt = så er lørdagen - den syvende ugedag. Når mange tror = at søndagen er ugens sidste ugedag = så kan det skyldes - at der på et Kirkemøde i Laodikea i Tyrkiet = engang  i år ( 321 ) eller ( 336 ) eller ( 364 ) der fik den = Katolske Kirke = flyttet sabbatten fra lørdag til søndag = således at solgudens daværende menighed = ikke skulle flytte deres helligdag. Så måske har Kristne = i over 1000 år tilbedt en solgud = og ikke Herren ??? Hvilken = Dansk Præst = kan vurdere dette ??? Hvad det rigtige årstal er = for dette kirkemøde i Laodikea = det må = Unge Kristne = selv analysere nærmere. Der kan jo være flere Kilder = med forskellige årstal ???   www.endtime.net 

www.wikipedia.dk   www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.RadioHolger.dk


Er = danmarks Folkekirke = en = Hedensk filial = her i 2013 ???

Der findes en Heksekult i USA = med stor global Politisk magt = der holder deres årlige Religiøse møder i Bohemian Grove i USA. Denne satan dyrkende Kult = har nu en afdeling i Danmark = Kaldet = Danmarks Folkekirke. Engang var Danmarks Folkekirke = folkets Kirke. Her i 2013 er det min opfattelse = at = Danmarks Folkekirke = er denne heksekults afdeling i Danmark = efter at = Folkekirkens indre religiøse aktiviteter = nu styres gennem lovgivning = udgået fra Folketinget = hvilket betyder = at et seksuelt forhold mellem 2 homoseksuelle = kan ophøjes til = at være et kristent velsignet ægteskab.

 

The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

 


 

HVEM VAR TYRANNERNE = HVEM ER TYRANNERNE ???

215RO - Revolutions, Tyrants & Wars (Romanian) / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=8yDBzgRi_HI
06/06/2012 - Uploadet af OfficialADTVChannel
Walter Veith - (15) Revolutions, Tyrants & Wars / Total Onslaughtby TheClosingOfTime4,375 views · Walter ...

Flere videoer for 215 - Revolutions, Tyrants & Wars / Total ... »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE