HVAD ER GUDS SEGL

HVAD ER GUDS SEGL www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her  2. august 2012   www.Kulturkloeften.dk   

HVAD OMFATTER GUDS SEGL  ???  www.Google.dk 

Ifølge mine seneste oplysninger - så består = Guds Segl = af tre dele.

1. Navnet :"Herren".

2. Titlen :" Din Gud".  ( Skaber )

3. Området som Gud hersker over :" Himlen, jorden og Havet = med alt hvad der er i dem.

 


 

Så vidt vides findes :" Guds Segl" kun ( fuldt ud )  et sted i Bibelen = og det er i det fjerde bud - hvor alle tre dele af ( Gud Segl ) er nævnt = nemlig ( Navnet ) ( Titlen ) og ( Området ) som Gud hersker over.

Til gengæld, så er emnet for ( Guds Segl ) Sabbatten = den dag som vor ( Kristne Gud ) har valgt at gøre hellig = som ugens hviledag. Her bør det bemærkes, at det er ( DE 10 BUD ) dem - som står i Bibelen = der skal bruges som udgangspunkt = for din analyse og vurdering af = ( Guds Segl )  Således ser ( DE 10 BUD ) ud i min Bibel.

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.  

Til gengæld henvises der i Bibelen til Sabbatten flere steder. Jeg nævner de steder jeg har kendskab til. Ez. 20.12  Ez. 20.20  og så er der en

forordning om Sabbatten   Anden Mosebog = Kapitel 31. Vers 13. =

som lyder således =   Herren sagde til Moses  = Sig til Isralitterne

I skal holde mine sabatter, for sabbatten er et tegn mellem mig og jer, slægt efter slægt, for at i skal vide, at det er mig Herren, som Helliger jer. I skal holde = Sabbatten = for den er hellig for jer. Den som vanhelliger den, skal lide døden ; enhver som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk.

I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile ; den er hellig for herren.

Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden.

Isralitterne skal holde sabbatten, så de fejrer sabbat, slægt efter slægt som en eviggyldig pagt. Den er et tegn mellem mig og isralitterne til evig tid; for på seks dage skabte Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og pustede ud.

Da han var færdig med at tale med Moses på Sinajs bjerg, gav han ham Videnbyrdets to tavler beskrevet med Guds finger.    Citat slut.

 


 

Efter at have boet over 40 steder = fra 1945 og frem = har jeg stadig min Katekismus = ved = Biskop C. F. Balslev i behold = Gyldendalske Boghandel København 1925. I denne Lutherske Katekismus lød så ( DE 10 BUD ) således =

1. Du må ikke have andre Guder. 

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn.

3. Kom hviledagen i Hu, at du holder den hellig.

4. Ær din Fader og din Moder.

5. Du må ikke slå ihjel.

6. Du må ikke bedrive Hor.

7. Du må ikke sjæle.

8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste.

9. Du må ikke begære di næstes Hus.

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din Næste til.

 


 

Noget tyder på = at her i = Danmark = der havde Djævelen allerede afsat sit fingeraftryk i 1925 = med det formål = at få det danske folk til = at glemme den alvorlige betydning af hvad  ( DE 10 BUD ) betyder = for det enkelte menneske. Dette er min vurdering = efter at have sammenlignet ( DE 10 BUD ) i min Bibel med ( DE 10 BUD ) i min Katekismus. Min vurdering kan naturligvis være forkert ???  Hvad er din vurdering ???

 www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net   www.endtime.net 


 www.RadioDua.dk  www.Tagryggen.dk  www.RadioHolger.dk  www.Medie1.dk 

Besøg = Tagryggen = og læs om = Menighedens bortrykkelse og Herrens dag.


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE