VIL DU VÆRE PRÆST ?

VIL DU VÆRE PRÆST ? www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 28. juli 2012        Lidt om de første betingelser.

VIL DU VÆRE PRÆST =  ELLER FORKYNDER = I EN BRYDNINGSTID  ???


          ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
 http://www.dendanskeforening.dk/  

               VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

VIL DU VÆRE PRÆST ???  ELLER FORKYNDER AF GUDS BUDSKAB ???

Vi lever her i 2012 i en religiøs overgangstid. Da kristendommen er forkyndelse af = Sandheden = så skal du kunne kende forskel på = Sandheder = og på = Løgne.

1.  Du skal naturligvis vide = at en forkynder af det Kristne budskab = Sandheden = ikke samtidig kan være medlem af en = Frimurer-orden = fordi en Frimurer-orden = er et af Satans redskaber til at opnå den globale magt.  Jeg mener dette kan udledes af dette foredrag = af Stan Monteith. Min vurdering kan naturligvis være forkert.

 

 
Om frimurere = ( fri-mason ) = så hverves forkynderne af Løgnens mange budskaber = i stor udstrækning blandt unge på = Universiteter.  Når den unge - så har aflagt sit løfte til en frimurer-orden på et universitet = så er det ( Satan selv ) der hersker over din sjæl. Så den første betingelse for at blive en ærlig forkynder af = Guds Ord = Sandheden = så kan du ikke være medlem af en Frimurer-loge = for så bliver du en falsk forkynder af = Sandheden.
 
Dette har Jesus sagt om = at tjene to herrer = fra = Thomas Evangeliet = fundet 1945.

(47) Jesus sagde: "Det er umuligt for en mand at stige op på to heste eller at spænde to buer. Og en tjener kan ikke tjene to herrer. Enten vil han ære den ene og ringeagte den anden (eller elske den ene og hade den anden). Ingen drikker gammel vin og ønsker straks at drikke ny vin. Og man hælder ikke ny vin i gamle vinsække, for at de ikke skal revne; og man hælder ikke gammel vin i en ny vinsæk, for at den ikke skal ødelægge den. En gammel lap syes ikke på en ny klædning, da resultatet ses som en revne."


LIDT OM FRIMURER-LØFTET  

Efterhånden tales der meget om (  Illuminati  ) som er en frimurer-orden = som blev oprettet af Adam Weishauph den 1. maj 1776.  Her kan du læse mere om = hvordan et sådant første løfte kan se ud =

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

Hvis en studerende afgiver et sådant løfte = har vedkommende så solgt sin sjæl til Satan ???

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

Blev ( Sandheden ) og dermed ( Kristendommen )  besejret i USA i 1776 og i Frankrig i 1789 ??? Derefter begyndte = oplysningstiden = i Danmark og Europa og USA = uden at hvile på = Sandhedens = sikre fundament. Denne sejr over ( Kristendommen ) blev åbenbart fejret af kræfter i = Frankrig og USA = ved at bygge = Frihedsgudinden i USA = som efter min opfattelse ( absolut ikke = er et = Kristent = Symbol ). Hvis du læser ( bud nummer 2. )  så bygningen af USAs FrihedsGudinde = er efter min opfattelse = en klar overtrædelse af  = ( DE 10 BUD ) dem = der står i Bibelen.

Engang ( tror jeg nok ) startede = gode Kristne = deres optagelse i en = frimurer-orden = med det formål = at beskytte = Kristendommen = mod djævelens mange = løgne. Disse = Kristne frimurer-loger = er efter min opfattelse gennem flere hundrede år = blevet infiltreret og overtaget af = Løgnens = religiøse tilbedere = medmindre Frimurer-loger lige fra Sumerernes tid = har været redskaber for Djævelens onde hensigter ???   Dette er min teori = som naturligvis kan være forkert ??? Det bør naturligvis analyseres nærmere af = Unge Kristne = der overvejer at blive Præster ???

HVORFOR =

Hvorfor ønskede ( illuminati ) at udbrede og implementere = Oplysningstidens tanker = i den brede befolkning = samt hos de mere begavede intellektuelle = der laver lovene i vores ( måske ? ) tidligere = Danske Kristne samfund ???  Det er naturligvis også noget = som kommende = danske Præster = bør analysere nærmere. Paragraf 4. i Danmarks Grundlov.  Loven er på plads = ( endnu )  men hvad med troen ???

ER DANMARK STADIG = EN KRISTEN NATIONALSTAT  ???

Danmark = er ifølge ( Danmarks Grundlov ) stadig en ( Kristen Nationalstat ).

Du kan læse om ( Danmarks Grundlov ) på dette link = www.danskkulturdebat.dk 

Da Paragraf 4 = stadig er en del af = ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) og lyder således =

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Da = Kristendommen er forkyndelse af Sandheden = så må det betyde = at = Danmarks Riges Grundlov = giver sin opbakning til danske Præsters ret til = at forkynde = Bibelens Sandheder = ud fra denne grundlæggende betragtning = at = det danske folk = foretrækker sandhedens Religion = Kristendommen = frem for alle de religioner = der rummer løgne = eller direkte forkynder løgne = i deres religioner. Jeg foretrækker at vore ( danske Præster ) forsvarer vores ret til = at sige = også = de ubekvemme sandheder = uden at frygte for = at blive anklaget efter = Censur Paragraf 266b = som er en ( GummiParagraf ) så enorm = at den må få enhver nogenlunde begavet jurist til at krumme tæer.  Når hvem som helst = kan dømmes for = hvad som helst = uden mulighed for at kunne forsvare sine sine synspunkter = så er både ( Kristendommen og Danmarks Grundlov ) under angreb af løgnens tilhængere. Efter min opfattelse = og den er = at National-staten Danmark og resten af jordklodens befolkninger = de er udsat for et angreb = af en global sammensværgelse af = Løgnens tilhængere = der lægger deres onde planer mod menneskeheden = i hemmelige frimurer-loger. Det er selvfølgelig noget en kommende præst må overveje. 

VIL DU VÆRE = PRÆST  ???

Hvis du stadig ønsker at være = Præst = så er det naturligvis vigtigt at kende ( DE 10 BUD og her mener jeg DE 10 BUD ) der står i Bibelen. I min Bibel er ( DE 10 BUD ) Præsenteret således =

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Hvornår begyndte  ( DEN STORE STRID ) = mellem = ( GUD = og  SATAN )  ???

Efter min opfattelse - så begyndte ( DEN STORE STRID ) mellem = GUD = og = SATAN = allerede da vor = Kristne Gud = skabte jorden. Skabelsesberetningen lyder således i min Bibel =

FØRSTE MOSEBOG  Verdens skabelse  1. Kapitel   Vers 1. og 2.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var den gang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.  Citat slut.

Du kan selv læse resten af skabelsesberetningen i din egen Bibel.

Besøg evt. også     www.Tagryggen.dk   www.radioLiberty.Com

 


 Gud eller Paven ???    Hvem er mest hellig  ???

Det = som nye Præster og nye forkyndere af = Bibelens Sandheder =  også bør vide = det er = at der kan være forskel på = Bibelens Sandheder = samt på den måde = Vatikan-staten = med den Katolske Pave i Spidsen = opfatter Sandheden. Først lidt om = hvordan Vatikanstaten holder sammen på sin Kirke.

HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn dig deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder dig til og med så lavt som at blive jøde blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).


www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net  www.endtime.net 


Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

 

Det - som kommende Præster også bør vide - og tænke lidt nærmere over = det er =
Bibelen indeholder = Guds sandheder. Disse Sandheder som Bibelen indeholder = det er de Sandheder som Præster forkynder = og dem kan der ikke stemmes om = fordi = Sandhederne i Bibelen = ikke kan afgøres gennem flertalsafgørelser.  Sandhederne i Bibelen afgøres ikke gennem konsensus-afgørelser. Til gengæld kan Bibelens indhold forfalskes. Derfor er jeg ret mistænkelig over for min nye Bibel.  Så måske ???  findes djævelens fingeraftryk i min nye Bibel ???  En lille rettelse hver gang = der trykkes en ny udgave af Bibelen. Når man ved = at ( Den Store Strid ) mellem Gud og Satan = har fundet sted lige fra Sumerernes tid = og frem til år 2012 = hvor vi nu befinder os = så kan der være sket flere forskydninger af sandhederne i Bibelen.  Derfor kan det være en ide - at lytte til = Jim Marrs = og hans gennemgang af Verdenshistorien.
 

 

Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw7. feb 2012 - 35 min. - Uploadet af EPICVOYAGERS
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...

 Forsæt selv med Hidden History = NR. 2 3 4 og nr 5.  

En ny præst må jo godt have lidt elementær historisk basisviden. Derfor = Oplys dig selv.

SATANS = SKJULTE ONDSKAB

Da = Lucifer og alle de faldne Engle = ikke har adgang til en fysisk tilstedeværelse her på jordkloden = så skal Satans ondskab = komme til udfoldelse igennem menneskelige stedfortrædere af denne ondskab. Det gøres efter min opfattelse gennem mennesker = der tror de gør det gode.  Er jeg personligt blevet narret til at gøre noget = som jeg troede var det gode = og som få generationer senere = kunne føre til den ultimative ondskab = så er mit svar = Ja.  Derfor er jeg efterhånden blevet meget tilbageholdende med - at bedømme andres motiver og handlinger.  Er det gode hensigter = der ligger bag denne udvikling som jeg præsenterer her = eller = står Satan i den sidste ende = bag denne udvikling  ???
 

How to Clean FLOURIDE out of tap water - YouTube

www.youtube.com/watch?v=WUq2oztVPUQ1. jan 2009 - 2 min. - Uploadet af FreeCalamus
Alex Jones talks about the dangers of Sodium Fluoride and how to decontaminate your drinking water. The ...

 


The Hidden Agenda Behind Fluoride [Dr. Stanley Monteith ...

 
www.newsnet14.com/?p=82581Cached -Oversæt denne side


 
 

 

The Black Pope - Benjamin Fulford (2011) - Video Dailymotion

www.dailymotion.com/.../xom9o5_the-black-pope-be...13. feb 2012 - 4 min.
News, politics, world events, pop culture, entertainment and celebrity gossip. Videos from NBC, Fox, and ...
 
 
Ræk Fanden en lillefinger = og han tager hele hånden. 
 
Elementær dansk viden hos de danskere, der stadig forstår forskellen på = Pavens udgave af Kristendommen og Protestanternes udgave af Kristendommen = som endnu beskyttes af Danmarks senest formulerede Grundlov = nemlig i = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = i Paragraf 4.
Paragraf 4. i Danmarks Grundlov = kan læses på dette link = www.danskkulturdebat.dk 
Den Danske Folkekirke er en evangelisk-luthersk Folkekirke, hvilket vil sige at vi danskere er Protestanter og selv må læse i Bibelen = hvilket ikke er nødvendigt for Katolikker = da det er Pavens udlægning af Guds ord = der er gældende.  Er Paven ufejlbarlig ??? Hvad siger han selv ???
KRISTENDOMMEN  er som bekendt forkyndelse af  SANDHEDEN
 

 Vil det Danske Folk foretrække = at holde fast i deres danske skikke og deres kristne mærkedage = som de er Præsenteret på dette link =
 
www.danskkultur.dk   og vil det danske folk - stadig synge de ( danske salmer ) lige som vores danske forfædre ???  
Hør = Erling = spille ( danske salmer ) på klaver  www.Erlingmusic.dk som både du og venner kan synge til = både derhjemme og ude. 
 

 
Effata - Ellen G White     ISBN 978-87-7093-034-5  = 253 sider
 
Enhver der ønsker at være = Dansk Præst = bør efter min opfattelse have læst ( den bog ) som er skrevet af ( Ellen G White ) der bærer titlen  =  DEN STORE STRID.
 
Udkom første gang i 1911 = under titlen = The Great Controversy. Findes også på dansk i den lange udgave. 476 sider.  ISBN 978-87-994522-5-5  Er nu også oversat til Dansk.
Ønsker du at købe 1 af disse bøger så kan det gøres på tlf = 96 94 04 11
Her kan du også bestille bogen = den kommende KRISE = af = A.Jan Markussen
 
Denne bog = DEN STORE STRID = er oversat til mere end 70 sprog - og er spredt over store dele af verden. Så denne bog bør enhver der vil være ( Dansk Præst ) have læst.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE